----------------

ສຸມ​ໃສ່​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ໃຫ້​ໄດ້​ທົ່ວ​ເຖິງ


* ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ອຶດຫິວ ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂອງໂລກ ມາຫລາຍທົດສະວັດ. ບັນດາປະເທດໄດ້ ອອກແຮງເຄື່ອນໄຫວ ດ້ວຍຫລາຍຮູບແບບ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບໄພຄວາມທຸກຍາກ  ແລະ  ຄວາມອຶດຫິວນັ້ນ,  ແຕ່ມັນກໍ່ຍັງບໍ່ສາມາດ ກຳຈັດໃຫ້ຕົກໄປໄດ້ເທື່ອ ເຊິ່ງໃນສະ ພາບປັດຈຸບັນ ແລະ ທ່າອ່ຽງລວມຂອງໂລກ ຕ້ອງອາໄສການຮ່ວມມືກັນ ແລະ ສາມັກຄີຊ່ວຍເຫລືອກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາ, ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຍາມໃດກໍ່ຖືວ່າວຽກງານ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນເປັນ ວຽກຍຸດທະສາດສຳຄັນ ແລະ ເປັນໜ້າທີ່ບຸລິມະສິດ ຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ, ທົ່ວປວງຊົນ.

ມະຕິກອງປະຊຸມຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ແຈ້ງ ໃນການສ້າງເສດຖະກິດ ແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວ ຕາມທິດພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງວຽກສຳຄັນໜຶ່ງ ແມ່ນການແກ້ໄຂ ຄວາມທຸກຍາກຂອງ ປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ດ້ວຍການຕັ້ງໜ້າສືບຕໍ່ ປະຕິບັດມາດຕະການ ຍຸດທະສາດຫັນລົງ ກໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ຮອບດ້ານຕາມທິດ ສ້າງຊົນນະບົດໃໝ່. ໃນນັ້ນຖືເອົາການສົ່ງເສີມ ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການສ້າງລາຍຮັບ ເຂົ້າຄອບຄົວເປັນໃຈກາງ ເຊິ່ງຕ້ອງສຸມໃສ່ຈັດສັນທີ່ດິນ ເພື່ອເປັນບ່ອນທຳມາຫາກິນ, ທີ່ຕັ້ງ ພູມລຳເນົາຄົງທີ່ ແລະ ໝັ້ນຄົງ, ກ້າວໄປເຖິງການຢຸດຕິ ການຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ ແບບເລື່ອນລອຍ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ; ພັດທະນາພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງຮັບໃຊ້ ການຜະລິດ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ; ຈັດຕັ້ງການຜະລິດ, ການຝຶກອົບຮົມ ຍົກລະດັບວິຊາຊີບ, ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ-ວິ ທະຍາສາດທີ່ກ້າວໜ້າ ເພື່ອຍົກສູງສະມັດຕະພາບ ການຜະລິດ ແລະ ຄຸນນະພາບຜົນຜະລິດ; ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດ ຂອງປະຊາຊົນ ຊົນນະບົດຕິດພັນກັບການ ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາ, ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ຂອງປະຊາຊົນເປັນວຽກ ຍຸດທະສາດ ແລະ ເປັນໜ້າທີ່ບຸລິມະສິດ ຂອງທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ; ທັງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມ ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳການ ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ໃນກອງປະຊຸມວຽກງານ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ I (ວັນທີ 17-19 ມີນາ 2003) ໄດ້ກຳນົດ ແລະ ປະກາດເອົາວັນທີ 17-24 ຕຸ ລາ ຂອງທຸກປີ ເປັນສັບປະດາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັບອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຈັດຕັ້ງພິທີ, ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ ເພື່ອສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນສາກົນ ແລະ ສັບປະດາແຫ່ງຊາດ 17-24 ຕຸລາ ເພື່ອລຶບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກເຕັມໄປ ດ້ວຍເນື້ອໃນອັນ ເລິກເຊິ່ງທຸກໆປີ.
----------------

ສ້າງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເຕີບໂຕແຂງແຮງຕາມທິດຍືນຍົງ


* ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ໄດ້ກຳນົດໄວ້ແຈ້ງສ້າງ ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຂະຫຍາຍຕົວຕາມ ທິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນການພັດທະນາ ທີ່ມີຄວາມກົມກຽວ ລະຫວ່າງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ກັບການພັດທະນາສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ...

ທິດທາງສຳຄັນອັນໜຶ່ງແມ່ນ ການສ້າງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງ ຕໍ່ເນື່ອງຕາມທິດ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງມີຄວາມ ກົມກຽວກັບສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດ ມະຫາພາກມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງຕິດພັນກັບການ ຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ທັນສະໄໝ ແລະ ວຽກງານປ້ອງ ກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທີ່ໜັກແໜ້ນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງ.

ພ້ອມດຽວກັນກໍ່ພັດທະນາກະສິ ກຳຕິດພັນກັບການປຸງແຕ່ງ ແຕ່ຫົວທີ, ສ້າງໃຫ້ເປັນພື້ນຖານ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຜະລິດສິນຄ້າໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ, ຮັບປະກັນມາດຕະຖານ ຄວາມສະອາດ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ຜົນຜະລິດ; ເສີມຂະຫຍາຍທ່າ ໄດ້ປຽບຂອງບັນດາ ທົ່ງພຽງ ແລະ ພູພຽງເຂົ້າໃນການ ສ້າງຜົນຜະລິດ ທີ່ໄດ້ລາຄາດີ ແລະ ມີຄວາມສາມາດ ແຂ່ງຂັນບົນພື້ນຖານ ການນຳໃຊ້ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ທັນສະໄໝ. ສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ, ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແບບຄອບຄົວ, ແບບຟາມ, ແບບຮ່ວມມື, ແບບສະຫະກອນ ແລະ ແບບເປັນນິຄົມ ກະເສດອຸດສາຫະກຳ ໃນແຕ່ລະເຂດ,  ແຕ່ລະບໍລິເວນຢ່າງ ເໝາະສົມ; ເນັ້ນໜັກການເຮັດກະເສດສຸມ, ຍົກສູງສະມັດຕະພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບການຜະລິດ ໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ເພີ່ມທະວີຄວາມສັກສິດໃນການ ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນກະສິກຳ, ການປັບປຸງ ດິນໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ, ຈັດສັນ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ຍືນຍົງ; ພັດທະນາແຫລ່ງນ້ຳ, ຊົນລະກະເສດ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງ ລ່າງສຳລັບຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມການຜະລິດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ພັດທະນາຊາວກະສິກອນ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຖັນແຖວນັກວິຊາການຮັບໃຊ້ ການຜະລິດທີ່ຊຳນິຊຳນານ ແລະ ປະດິດສ້າງ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ດຳ ເນີນນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນ ກະສິກຳທີ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ສົມເຫດ, ສົມຜົນ.

ການສ້າງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຂະຫຍາຍຕົວຕາມທິດ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແມ່ນຄວາມຈຳເປັນ ພາວະວິໄສໃນການ ພັດທະນາໃນໄລຍະໃໝ່ ທີ່ຕ້ອງສຸມໃສ່ບືນຕົວ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນອະນາຄົດ ເຊິ່ງເປັນທ່າອ່ຽງລວມຂອງໂລກ.


----------------

ສ້າງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ຕະຫລາດ​ຕາມ​ທິດ​ສັງຄົມ​ນິຍົມ

* ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກ ໄດ້ກຳນົດແຈ້ງກ່ຽວກັບ ການສ້າງເສດຖະກິດ ແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວ ໄປຕາມທິດພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ; ສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕະຫລາດຕາມ ທິດສັງຄົມນິຍົມ...

ພັກເຮົາໄດ້ມີການເຊື່ອມສານ ເນື້ອໃນເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາ ຕາມທິດຍືນຍົງ ເຊິ່ງອົງການສະຫະ ປະຊາຊາດໄດ້ກຳນົດອອກ ໃນປີ 2015  ມີ  17  ເປົ້າໝາຍ  ແລະ  ສປປ ລາວ ໄດ້ປະກາດຮັບຮອງ ເອົາເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ   ທີ 18   ຕື່ມອີກ   ໃນວັນທີ  7  ກັນຍາ   2016, ໂອກາດກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດຊຽນ ຄັ້ງທີ 28, 29 ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ, ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ບັນກີມູນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງ ການສະຫະປະຊາຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມ. ເປົ້າໝາຍທີ 18 ແມ່ນຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຈາກ ລູກລະເບີດ ບໍ່ທັນແຕກ ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍໃໝ່ ເພີ່ມເຂົ້າໃນຈຳນວນ ເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 17 ເປົ້າໝາຍ. ເປົ້າໝາຍທີ 18 ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຊີວິດ ທີ່ປອດໄພ ຈາກລູກລະເບີດທີ່ ບໍ່ທັນແຕກ, ຫລຸດຜ່ອນຈຳນວນ ຜູ້ບາດ ເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກ ລູກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກ ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ພັກໄດ້ກຳນົດແຈ້ງກ່ຽວກັບ ການສ້າງເສດຖະກິດ ແຫ່ງຊາດຂະຫຍາຍຕົວ ໄປຕາມທິດພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ ເຊິ່ງທິດທາງສຳຄັນ ອັນທີ 1 ແມ່ນສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຕະຫລາດຕາມ ທິດສັງຄົມນິຍົມ ທີ່ມີຫລາຍພາກ ສ່ວນເສດຖະກິດ, ຫລາຍຮູບການກຳມະສິດ, ຫລາຍຮູບການແຈກຢາຍ ແລະ ຫລາຍຮູບການຈັດຕັ້ງ ການຜະລິດທີ່ສະເໝີພາບ, ຮ່ວມມືກັນ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງໂປ່ງໃສ ຕາມກົດໝາຍ, ໃນນັ້ນເສດຖະກິດລັດ ແລະ ເສດຖະກິດຮ່ວມມືຂອງ ປະຊາຊົນນັບມື້ ນັບມີບົດບາດສຳຄັນ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນ ເສດຖະກິດອື່ນໆ ເພື່ອພັດທະນາ ປະເທດຊາດ ໃຫ້ຈະເລີນວັດທະນາ.

ພັກເຮົາໄດ້ກຳນົດເອົາໄວ້ວ່າ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດຕະຫລາດ ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມນັ້ນ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ໃຫ້ຕະຫລາດດຳລົງ ບົດບາດຕົ້ນຕໍໃນການລະດົມ ແລະ ຈັດວາງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆ ແນໃສ່ຂະຫຍາຍການ ຜະລິດຢ່າງ ແຂງແຮງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ລັດກໍ່ຕ້ອງດຳລົງບົດບາດ ໃນການກຳນົດທິດ, ນະໂຍບາຍ, ກົນໄກ, ລະບອບ, ລະບຽບການດ້ວຍຈິດໃຈ ບຸກທະລຸຢ່າງແຂງແຮງ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືດັດສົມ ຕະຫລາດຕາມກົດໝາຍ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂອຳນວຍ ໃຫ້ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ເຄື່ອນໄຫວໄປຕາມກົດເກນ ພາວະວິໄສຢ່າງ ຄົບຖ້ວນ, ສອດຄ່ອງກັບການ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ປະເທດຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ທັງເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າ ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ການ ພົວພັນການຜະລິດສອດຄ່ອງ ກັບລັກສະນະ ແລະ ລະດັບຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງກຳລັງການຜະລິດ.
----------------

ສ້າງ​ເສດຖະກິ​ດ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃຫ້​ຂະຫຍາຍຕົວ​ຕາມ​ທິດ​ຍືນ​ຍົງ


* ພັກໄດ້ກຳນົດໄວ້ແຈ້ງ ສ້າງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຂະຫຍາຍຕົວຕາມ ທິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ການພັດທະນະ ແບບຍືນຍົງແມ່ນການ ພັດທະນາທີ່ມີຄວາມ ກົມກຽວລະຫວ່າງ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ກັບການພັດທະນາ ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ປັບປຸງບູລະນະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ ກັບມາຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໄປພ້ອມກັນ.

ການພັດທະນາແບບ ຍືນຍົງແມ່ນຄວາມຈຳ ເປັນພາວະວິໄສ ແລະ ທ່າອ່ຽງລວມການ ພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງໂລກ ເຊິ່ງໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2015 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນ ຍົງ, ລວມມີ 17 ເປົ້າໝາຍ, ເປັນຕົ້ນລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກ ຍາກທຸກຮູບ ແບບໃນທົ່ວໂລກ; ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ, ບັນລຸການຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ, ປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສົ່ງເສີມການກະສິກຳ ແບບຍືນຍົງ; ຮັບປະກັນການສຶກສາ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ເທົ່າທຽມກັນ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສົ່ງເສີມໂອກາດ ໃນການຮຽນຮູ້ ຕະຫລອດຊີວິດ ສຳລັບໝົດ ທຸກຄົນ; ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນ; ຮັບປະກັນໃຫ້ມີນ້ຳໃຊ້, ການບໍລິຫານນ້ຳ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ສຳລັບໝົດທຸກຄົນ; ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງພະລັງງານ ທີ່ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ, ເຊື່ອຖືໄດ້ ແລະ ລາຄາ ບໍ່ແພງ ສຳລັບໝົດທຸກຄົນ; ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍ ຕົວ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ຕໍ່ເນື່ອງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງ, ການມີວຽກເຮັດງານທຳ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ, ເຕັມສ່ວນ ແລະ ວຽກທີ່ມີກຽດ ສຳລັບໝົດທຸກຄົນ; ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ໝັ້ນຄົງທົນທານ, ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນ ອຸດສາຫະກຳແບບຍືນ ຍົງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ ການສົ່ງເສີມການ ປະດິດສ້າງ; ຫລຸດຜ່ອນຄວາມ ບໍ່ສະເໝີພາບ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະ ຫວ່າງປະເທດ; ສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ, ປອດໄພ, ໝັ້ນຄົງທົນທານ ແລະ ຍືນຍົງ; ຮັບປະກັນຮູບແບບ ການບໍລິໂພກ ແລະ  ການຜະລິດ ໃຫ້ມີ ຄວາມຍືນຍົງ; ເອົາມາດຕະການ ອັນຮີບດ່ວນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ ປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າ ອາກາດ, ຮັບມືຜົນກະທົບຈາກ ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ແລະ ອື່ນໆ.

ສະເພາະປະເທດເຮົາ, ກໍ່ໄດ້ມີການປະກາດ ຮັບຮອງເອົາເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງທີ 18 ຕື່ມອີກ  ໃນວັນທີ 7 ກັນຍາ 2016, ໂອກາດກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດຊຽນ ຄັ້ງທີ 28, 29 ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນເຈົ້າພາບ, ໂດຍແມ່ນທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ບັນກີມູນ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຂົ້າຮ່ວມ. ເປົ້າໝາຍທີ 18  ແມ່ນຫລຸດຜ່ອນ ຜົນກະທົບຈາກ ລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ເຊິ່ງເປັນເປົ້າໝາຍໃໝ່ ເພີ່ມເຂົ້າໃນຈຳນວນ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ 17 ເປົ້າໝາຍ. ເປົ້າໝາຍທີ 18 ມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງຊີວິດທີ່ ປອດໄພ ຈາກລູກລະເບີດ ທີ່ບໍ່ທັນແຕກ, ຫລຸດຜ່ອນຈຳນວນ ຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກ ລູກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນ ແຕກຕົກຄ້າງ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.
Lao