5890

c]dxj Po[q fIPodko7Q o7;h k ry 9k]tok7eIh v'0= 7;k,gxa ome Iv'xtmkoxtgmf 8h voIa [ m6 fIq 'dk]u xt9e]k;g0Q k1h P,ve]k 6 gfn vo8Q oxu pvfzt]y f8tra o rkp.o 0tspkp8q ;.o]tfa [ 4,7% dv'xt-5 ,ltw\lk,a ogmnj vmu 7 0v'ltrkcsj '-kf-5 fmu IX w00B o1j k'gxa omk'dko ]a f4t[ko l5 ,.lj 9a f8A 'xt8y [a fczora fmtok glf4tdy f{la '7q , 8y fra oda [ 2 ;k]tcsj '-kf ຖະໜົນ 450 ປີ ບ້ານດົງໂພນແຮ່ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ www.kpl.gov.la , Facebook: ປະເທດລາວ Pathedlao, Email: kpl@laotel.com , Tel/Fax:(021) 215402 ວັນອັງຄານ 11.06.2024 ປີທີ 23 ສະບັບທີ 5.948 ra dxt-k-q o xt8y ;a f]k; mu j ,u dPflts'k \A opn oK jົີ້ົ່ືັົີ້ົ່ືັັັີີັີັັີີັີ  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 4  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 4  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2  ອ່ານຕໍ່ໜ້າ 2 ທຳ, ອົງການກວດກາແຫ່ງລັດ,ປະ ທານ ແລະ ຮອງປະທານຄະນະກຳ ມະການຍຸຕິທຳ ແລະ ປກຊ- ປກສ, ສະພາປະຊາຊົນນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ, ຫົວ ຂປລ. ກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງ ການ ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2024 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະ ພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍມີທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະ ບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ, ປະທານ ປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ, ບັນດາການນຳພັກ-ລັດ,ອະ ດີດການນຳພັກ- ລັດ, ພ້ອມດ້ວຍສະ ກ່ຽວກັບສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມແຫ່ງຊາດ,ແຜນງົບປະມານແລະ ແຜນເງິນຕາຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນ ການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024. ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຍົກ ໃຫ້ເຫັນບາງຕອນວ່າ: ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ນີ້, ສະພາບການ ພາກພື້ນ, ສາກົນ ມີການຜັນແປຢ່າງ ສັບສົນທີ່ສຸດ, ສະເພາະ ຢູ່ ສປປ ລາວ ກໍມີທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສືບຕໍ່ຜະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫລາຍດ້ານເຊັ່ນກັນ. ຕໍ່ກັບສະພາບ ການດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານໄດ້ສຸມ ປະເທດເຮົາມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍ ຕົວດີຂຶ້ນ, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນ ພາຍໃ ນ(GDP) ຂະຫຍາຍຕົວໃນ ລະດັບ 4,7% (ມະຕິຂອງສະພາ ກຳນົດໝົດປີໃຫ້ບັນລຸ 4,5%). ໃນນີ້, ຂະແໜງກະສິກຳຂະຫຍາຍ ຕົວ 4,3%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຂະຫຍາຍຕົວ 4,2%, ຂະແໜງບໍລິ ການຂະຫຍາຍຕົວ 5,7% ແລະ ພາ ສີ-ອາກອນຜະລິດຕະພັນຂະຫຍາຍ ຕົວ 4,0%. ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງ ທຶນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝ ສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງ -q ,g-u pdv'xt-5 ,ltw\lk,a ogmn j vmu 7 0v'ltrkcsj '-kf-5 fmu IX 1j k'l5 f.9K ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຂປລ. ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະ ຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7ຂອງສະ ພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ມື້ທຳອິດ ໃນ ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2024 ໂດຍການ ເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ນັ້ນ, ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ລາຍງານ ທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຂປລ. ຊຸດສຳມະນາກ່ຽວກັບຂັ້ນ ຕອນການຄົ້ນຄວ້າແລະພິຈາລະນາ ຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳທີ່ມີຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ພົວພັນກັບຫລາຍ ພາກສ່ວນຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 06-07 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນປະ ທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງ ຊາດ, ມີປະທານ, ຮອງປະທານກຳ ມາທິການຍຸຕິທຳ, ກຳມາທິການ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ (ປກຊ-ປກສ), ຮອງຫົວໜ້າ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງ ສຸດ, ຮອງປະທານສານປະຊາຊົນ ສູງສຸດ, ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກະ ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງຍຸຕິ ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ຂປລ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ໂດຍສະເພາະ ດ້ານການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ໂດຍ ລວມແລ້ວເຫັນວ່າ: ເສດຖະກິດຂອງ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຂຶ້ນມີຄຳເຫັນຕໍ່ບົດ ລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນ ງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາ ຕິດພັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 ວາ ລະແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024 ໂດຍສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ແກ້ໄຂຫລາຍບັນຫາສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະ ໃຫ້ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂບັນ ຫາທີ່ເຄັ່ງຮ້ອນ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແກ້ໄຂ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າທີ່ ຈຳເປັນ ເປັນຕົ້ນ ອາຫານ, ນໍ້າມັນ ltrkcsj '-kf ltg|u .sh ]a f4t[ko g]aj 'cdh w0[a oskg'og2U c]t ]k7kly o7h k y ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຂປລ. ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາ ມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2024 ນີ້, ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ ຮອງປະທານຄະນະປະຈຳສະພາ ຂປລ. ໃນວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2024 ນີ້, ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ຮອງປະທານປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບການ ເຂົ້າຢ້ຽມອຳລາຂອງ ທ່ານ ຊານດໍ້ ຊີໂພສ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວິສາ ມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມແຫ່ງ ຮົງກາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໃນໂອກາດສຳ ເລັດການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທູດຢູ່ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ ບາງກອກ, ປະເທດໄທ. mq [m;o0= 8q d]q 'muj z6h oevk-Pogsa ofu fh kos]a ddko Ia [gvq k 8u ,= c]a fltg8 g0Q kgxa olt,k-y dvk-Po h

lkmk]tot]a f xt-kmy xtw8 xt-k-q o]k; \A opn oK @ 0j k; c]t gsfdko 11/06/2024 xtgmf]k; ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ... ລັດຖະບານ ສຸມໃສ່... 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຍອດຜະລິດ... ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ... ຮອງປະທານປະເທດ ຕ້ອນຮັບ... ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ປະຈຳເຂດ ເລືອກຕັ້ງຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມ ເຊິ່ງກອງ ປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປ ຈົນຮອດ ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2024 ຢູ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວສູນທອນ ພົດເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງ ການໂດຍມີບາງຕອນໃຫ້ຮູ້ວ່າ:ກອງ ປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຈະ ໄດ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ ຫລາຍບັນຫາສຳຄັນພື້ນຖານຂອງ ປະເທດຊາດ ເປັນຕົ້ນ ວຽກງານ ຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ຮັບຟັງບົດລາຍ ງານໂດຍສັງເຂບຂອງທ່ານນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບສະພາບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ, ແຜນເງິນຕາຕິດພັນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສອງວາລະແຫ່ງ ຊາດ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ແລະ ແຜນການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024; ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ, ບົດລາຍງານການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງ ລັດ ແລະ ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດແຜນເງິນຕາ ໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ແລະ ແຜນ ການ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2024. ພ້ອມ ທັງຮັບຟັັງບົດລາຍງານຂອງລັດ ຖະບານ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດບັນດາໂຄງການລົງທຶນແຮ່ທາດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ກຳນົດແຜນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງ ກ່າວໃນຕໍ່ໜ້າຕິດພັນກັບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະພາ ແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 95/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2023 ວ່າ ດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວິໄສທັດ ຮອດປີ 2040 ແລະ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາແຮ່ທາດຮອດປີ 2030; ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະ ບານກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາຄາດໝາຍການພັດທະນາຊົນ ນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງ ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າຕິດພັນກັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມສະ ພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 82/ ສພຊ, ລົງວັນທີ 30 ທັນວາ 2022; ບົດລາຍງານຂອງອົງການກວດ ສອບແຫ່ງລັດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ ຜົນການກວດສອບ ປະຈຳປີ2022; ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ແຕ່ກອງປະຊຸມສະ ໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຫາ ເທື່ອທີ 7 ແລະ ແຜນການຮອດກອງປະຊຸມ ສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາ ແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ບົດລາຍ ງານກ່ຽວກັບການກະກຽມປັບປຸງ ບາງເນື້ອໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສະບັບປີ 2015. ພ້ອມນີ້, ຍັງຈະໄດ້ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງເອົາການສ້າງ ແລະ ປັບ ປຸງກົດໝາຍ ຈຳນວນ 13 ສະບັບ. ໃນນີ້, ມີກົດໝາຍສ້າງໃໝ່ 2 ສະ ບັບ ຄື: ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຊັບພະ ຍາກອນທີ່ເປັນຢາ; ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຫະກອນ ແລະ ຈະພິຈາ ລະນາຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍປັບ ປຸງ 11 ສະບັບຄື: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານເຊື້ອເຮສ ໄອວີ/ພະຍາດເອດ; ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ; ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານສະກັດກັ້ນ ການຟອກເງິນ ແລະ ການສະໜອງ ທຶນ ໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ; ກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການທ່ອງທ່ຽວ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ; ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານອັກ ຄີໄພ; ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານ ການສໍ້ລາດບັງຫລວງ; ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ; ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກ ຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ ແຂວງ. ນອກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ຍັງຈະໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງຂອງ ສະມາຊິກລັດຖະບານ ແລະ ພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈຳນວນໜຶ່ງຕໍ່ຄຳ ຊັກຖາມ ຂອງບັນດາສະມາຊິກສະ ພາແຫ່ງຊາດ. ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈົ່ງສືບ ຕໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜອງຂໍ້ ມູນຕໍ່ບັນດາເນື້ອໃນທີ່ຈະນຳເຂົ້າພິ ຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງໃນກອງປະ ຊຸມຄັ້ງນີ້, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະ ມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ນຳໃຊ້ສິດ ປະຊາທິປະໄຕ, ເສີມຂະຫຍາຍຫົວ ຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ເຊີດຊູຄວາມ ຮັບຜິດຊອບການເມືອງຂອງຕົນໃນ ການສຸມສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການ ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ປະກອບຄຳ ເຫັນຕໍ່ທຸກບັນຫາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ, ສ້າງ ສັນ, ພາວະວິໄສ, ມີເຫດມີຜົນ, ແທດ ຕົວຈິງ, ຮັດກຸມບົນພື້ນຖານແນວ ທາງປ່ຽນແປງໃໝ່ຂອງພັກ, ລັດຖະ ທຳມະນູນ, ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມເງື່ອນໄຂ ຕົວຈິງຂອງປະເທດເຮົາໃນປັດຈຸ ບັນ, ພ້ອມທັງຊອກຫາວິທີການ, ມາດຕະການແກ້ໄຂທີ່ສອດຄ່ອງຕໍ່ ບັນດາບັນຫາທີ່ສັງຄົມຍັງມີຄວາມ ເປັນຫ່ວງບັນຫາຮີບດ່ວນ ແລະ ເຄັ່ງ ຮ້ອນຂອງສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອ ສ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບສູງຕໍ່ ເນື້ອໃນທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາໃຫ້ມີຄຸນ ນະພາບຈົນກ້າວ ໄປເຖິງການຮັບ ຮອງໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແລະ ສາ ມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງ ເປັນຮູບປະທຳຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ແຜນເງິນຕາປະຈຳປີ 2024 ຕິດພັນ ກັບການສືບຕໍ່ປະຕິບັດ 2 ວາລະ ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງພາຍຫລັງທີ່ສະພາ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ອອກມະຕິຮັບຮອງ ເອົາແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ, ແຜນງົບປະມານ ແລະ ແຜນ ເງິນຕາ ປີ 2024 ແລ້ວ, ລັດຖະບານ ກໍໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍດ້ວຍການອອກ ດຳລັດ 381/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ທັນ ວາ 2023 ເພື່ອກຳນົດໜ້າວຽກ ແລະ ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະ ອຽດໃຫ້ບັນດາຂະແໜງການກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ແກ້ ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ-ການເງິນໂດຍສຸມໃສ່ແກ້ໄຂ ບັນຫາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນ, ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ໜີ້ສິນຕ່າງປະ ເທດ ໂດຍໄດ້ແຕ່ງຄະນະສະເພາະ ກິດຮັບຜິດຊອບແກ້ໄຂແຕ່ລະວຽກ ຢ່າງລະອຽດ ແລະ ມີການລົງຕິດ ຕາມ, ຊີ້ນໍາບັນຊາຢູ່ບັນດາກະຊວງຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ມີກົນ ໄກສ່ອງແສງປະຈຳເດືອນເປັນປົກ ກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດ ສືບຕໍ່ຮັກສາໄດ້ສະຖຽນລະພາບ ທາງດ້ານການເມືອງໜັກແໜ້ນ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເປັນລະ ບຽບຮຽບຮ້ອຍໂດຍພື້ນຖານ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນ ເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ ເປັນຕົ້ນໄດ້ ເອົາໃຈໃສ່ຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ຂອງ ສັງຄົມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໂດຍຖືເອົາການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າເສບ ຕິດເປັນໃຈກາງເຊິ່ງສາມາດແກ້ໄຂ ຄະດີຢາເສບຕິດໄດ້ຈຳນວນຫລາຍ ສົມຄວນ. ພ້ອມນັ້ນ, ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ ແກ້ໄຂການກໍ່ອາຊະຍາກໍາທາງໄຊ ເບີ, ການທັບຖົມໂຈມຕີ, ໃສ່ຮ້າຍ ປ້າຍສີພັກ-ລັດແລະການນຳຂັ້ນສູງ ຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍດ້ວຍມາດ ຕະການຕ່າງໆ. ໃນໄລຍະ 5 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2024 ສາມາດແກ້ໄຂມ້າງ ຫລາຍຄະດີຢາເສບຕິດໄດ້ທັງໝົດ 1.680 ເລື່ອງ, ຈັບຜູ້ຖືກຫາໄດ້ທັງ ໝົດ 2.616 ຄົນ, ຍິງ 555 ຄົນ. ໃນນີ້ ເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ 96 ຄົນ, ຍິງ 8 ຄົນ; ຢຶດຂອງກາງຢາເສບ ຕິດປະເພດຢາບ້າ, ຢາໄອສ, ເຮໂຣ ອິນ, ກັນຊາ, ຢາຝິ່ນ, ຢາອີ, ເຄຕາ ມິນ, ໂຄເຄນ, ຄາເຟອິນເປັນຈຳນວນ ຫລາຍພໍສົມຄວນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສາ ມາດຢຶດລົດໃຫຍ່, ລົດຈັກ, ອາວຸດ, ລູກກະສູນ, ລະເບີດ ແລະ ທາດ ແຕກ ເປັນຈຳນວນຫລາຍ ເຊັ່ນກັນ. ສຳລັບວຽກງານຂົງເຂດເສດ ຖະກິດ ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນ ດາຕົວເລກຄາດໝາຍ ແລະ ມາດຕະ ການຕ່າງໆທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະໄດ້ສຸມໃສ່ປະຕິບັດ ວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານເສດ ຖະກິດ-ການເງິນ ຕິດພັນກັບການ ແກ້ໄຂບັນຫາເຄັ່ງຮ້ອນທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ. ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວ ຈິງ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ໝາກຜົນ ຕົວຈິງຈຳນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນ ໃນໄລ ຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ເສດຖະ ກິດຂອງ ສປປ ລາວ ມີທ່າອ່ຽງຂະ ຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນສາມາດບັນລຸໄດ້ ໃນລະດັບ 4,7%, ຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມມະຕິສະ ພາກໍານົດ (ມະຕິສະພາໝົດປີໃຫ້ ບັນລຸ 4,5%). GDP ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ຈະບັນລຸ 148.043 ຕື້ກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 50,4% ຂອງແຜນການ (ມະຕິສະ ພາ 293.786 ຕື້ກີບ). ສ່ວນການ ຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເງິນ ຕາ ໄດ້ສືບຕໍ່ກຳນົດ ແລະ ການບັງ ຄັບໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອຮັກ ສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເງິນ ຕາ, ເຖິງວ່າຢູ່ໃນໃນສະພາບທີ່ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອ່ອນໄຫວ ໄດ້ງ່າຍ ແຕ່ກໍຍັງສາມາດປະຄັບປະ ຄອງໄວ້ໄດ້ ໂດຍສະເພາະໄດ້ເພີ່ມ ທະວີການຄວບຄຸມເງິນເຟີ້ ໂດຍຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາທີ່ ຮັດກຸມ, ຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ບໍ່ໃຫ້ຜັນຜວນແຮງ, ລະດົມເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດເຂົ້າສູ່ລະບົບທະນາ ຄານ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວຂ້ອງ, ພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດ ຖະກິດດ້ວຍການກະຈາຍສິນເຊື່ອ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ. ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ເຫັນວ່າ: ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2024 ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 25,1%, ສະ ເພາະເດືອນພຶດສະພາ 2024 ຢູ່ໃນ ລະດັບ 25,8% ແລະ ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຈະຢູ່ໃນລະດັບ 25% (ມະຕິສະພາ: ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ເກີນ 9% ຫລື 1 ຕົວເລກ ໃນທ້າຍປີ 2024). ຂ່າວ: ທະນູທອງ, ພາບ: ຂັນໄຊ ອ່າຍຄຳ ໜ້າ-ຮອງຫົວໜ້າກົມຈາກສະພາ ແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງ, ອົງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ບົດຮຽນ ລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການ ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍ ຄວາມເປັນທໍາຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ພົວພັນກັບ ຫລາຍພາກສ່ວນເຊິ່ງເປັນການ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ດ້ານຜົນສຳ ເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມ ເປັນທໍາລວມທັງຂັ້ນຕອນການພິ ຈາລະນາຄໍາຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທໍາ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄຸນນະ ພາບດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ທ່ານ ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການສຳມະນາຄັ້ງ ນີ້, ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍເພາະໄດ້ ຮັບຟັງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກ ງານໃນການດໍາເນີນຄະດີ ຕາມຂະ ບວນຍຸຕິທໍາຂອງແຕ່ລະອົງການ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕາມ ກົດໝາຍໄດ້ກຳນົດໄວ້. ພ້ອມນັ້ນ,ກໍ ຈະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ, ແລກປ່ຽນຄຳເຫັນ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ເລິກເຊິ່ງ, ມີຄວາມເປັນເອກະພາບຕໍ່ ຮູບການ, ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນ ຂອງການດໍາເນີນຄະດີຕາມຂະ ບວນຍຸຕິທໍາ ເຊິ່ງປະກອບມີເນື້ອໃນ ລາຍງານສະພາບຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມ ເປັນທຳທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສັບ ສົນ ແລະ ປຶກສາຊອກຫາວິທີທາງ ອອກ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂຄຳ ຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳຂອງປະຊາ ຊົນເປັນທີ່ສິ້ນສຸດ.ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ມີຫລາຍເນື້ອໃນທີ່ຈະນຳມາປຶກສາ ຫາລື ເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິ ກຳໃຕ້ກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີ ຄວາມເປັນເອກະພາບ ໃນການ ແກ້ໄຂຄຳຮ້ອງຂໍຄວາມເປັນທຳ ຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດໍາ ເນີນຄະດີໄປໃນທິດທາງດຽວກັນ ບົນພື້ນຖານລັດຖະທຳມະນູນ, ລະ ບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ແນໃສ່ຮັບ ປະກັນໃຫ້ການດໍາເນີນຄະດີມີ ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ໂປ່ງໃສ, ວ່ອງໄວ ແລະ ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່ປະ ຊາຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ. ໂອກາດນີ້, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮັບ ຟັງສະພາບລວມກ່ຽວກັບຄຳຮ້ອງ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສັບສົນ ແລະ ພົວພັນກັບຫລາຍພາກສ່ວນໃນໄລ ຍະຜ່ານມາ; ການປະກອບຄຳເຫັນ ຈາກຕາງໜ້າຫ້ອງວ່າການສຳນັກ ງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ອົງການກວດກາ ແຫ່ງລັດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ ສະຫງົບ, ອົງການໄອຍະການປະຊາ ຊົນສູງສຸດ, ສານປະຊາຊົນສູງສຸດ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ. ນອກນັ້ນ, ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ພ້ອມກັນເອົາ ໃຈໃສ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ການເມືອງຂອງຕົນໃນການຄົ້ນ ຄວ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ ເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ດ້ວຍເຫດ ດ້ວຍຜົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາ ທີ່ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບ ແລະ ຈະ ແຈ້ງ ຫລື ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ການດຳ ເນີນຄະດີຕາມຂະບວນຍຸຕິທຳບໍ່ ທັນຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບ ຖ້ວນ, ຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ ກໍໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາແລກປ່ຽນນຳກັນ ພ້ອມທັງຊອກຫາວິທີການ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ. ຂ່າວ-ພາບ: ກົງທະນູຄໍາ ພິພັດເສລີ ຊາດ ຊຸດທີ IX ວັນທີ 10 ມິຖຸນາ 2024 ວ່າ: ປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ຍູ້ແຮງ ເຮັດໃຫ້ຕົວເລກຂອງ GDP ເພີ່ມ ຂຶ້ນອັນພົ້ນເດັ່ນ ແມ່ນຂະແໜງບໍລິ ການ, ທີ່ພັກອາໄສ ແລະ ອາຫານ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ການຂາຍຍົກຂາຍຍ່ອຍເຊິ່ງສາເຫດຫລັກແມ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນມາຈາກການເປີດປີທ່ອງ ທ່ຽວລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະແໜງ ກະສິກຳ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງ ແຕ່ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງກໍມີການຂະຫຍາຍ ຕົວດີຂຶ້ນ ເຊິ່ງສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນ ເນື່ອງຈາກການຜະລິດພືດ ແລະ ສັດ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງ ອອກຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ ໂດຍສະເພາະພືດອຸດສາຫະກຳ(ມັນ ຕົ້ນ, ໝາກກ້ວຍ ແລະ ອື່ນໆ), ການ ຜະລິດສິນຄ້າທີ່ຕິດພັນກັບຕ່ອງໂສ້ ການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາ ກົນ ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດເພີ່ມ ຂຶ້ນ, ບັນດາໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຄງ ລ່າງເສັ້ນທາງ, ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟ ຟ້າ, ການກໍ່ສ້າງໃນເຂດເສດຖະກິດ ພິເສດ, ອາຄານ-ເຄຫະສະຖານ ຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນການກໍ່ສ້າງ ໂດຍ ສະເພາະໂຄງລ່າງເພື່ອຮັບໃຊ້ການ ທ່ອງທ່ຽວ, ກອງປະຊຸມອາຊຽນ, ການຟື້ນຟູຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ໃນປີຜ່ານມາ; ດ້ານຂາອອກ-ຂາ ເຂົ້າໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ການພັດທະ ນາການຄ້າ ແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າດີ ສົມຄວນ, ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງການ ແລະການລາຍງານເຫັນວ່າ ເກີນດຸນ 331,28 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຖ້າ ບໍ່ລວມຕົວເລກນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງ ອອກໄຟຟ້າ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງ ຂາດດຸນການຄ້າ 451,05 ລ້ານໂດ ລາສະຫະລັດ; ດ້ານການລົງທຶນໃນ 3 ເດືອນຕົ້ນປີ ມີການລົງທຶນທັງ ໝົດ 17.469,36 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 30,8% ຂອງແຜນການ. ພ້ອມນີ້, ດ້ານການຄຸ້ມຄອງການ ລົງທຶນຂອງລັດ ໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈ ໃສ່ປັບປຸງດ້ານນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍ, ວິທີການ, ມາດຕະການ ແລະ ເຄື່ອງ ມືໃນການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງກັບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງໃນ ໄລຍະໃໝ່ ເປັນຕົ້ນ ໄດ້ປັບປຸງເຄື່ອງ ມື ແລະ ວິທີການປະເມີນຜົນກ່ອນ ພິຈາລະນາບັນຈຸເຂົ້າແຜນ, ການ ສ້າງແຜນແລະການຈັດສັນການລົງ ທຶນ ໃຫ້ມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີປະສິດທິ ຜົນສູງຂຶ້ນ; ໄດ້ສໍາເລັດຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຫລັກການ, ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການດັດແກ້ມູນຄ່າໂຄງ ການລົງທຶນຂອງລັດ ເນື່ອງຈາກ ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາວັດສະດຸ ກໍ່ສ້າງ, ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຂະ ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງ ການກວດກາແຫ່ງລັດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມການແກ້ໄຂຜົນການກວດ ສອບກວດກາ ຕາມມະຕິສະພາແຫ່ງ ຊາດ ສະບັບເລກທີ 77/ສພຊ, ລົງ ວັນທີ 30 ທັນວາ 2022 ແລະ ມະຕິ ສະບັບເລກທີ 113/ສພຊ, ລົງວັນ ທີ 21 ພະຈິກ 2023 ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ເພື່ອດໍາເນີນການຫັກລົບມູນຄ່າໂຄງ ການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ ຖືກລະບຽບອອກຈາກມູນຄ່າໂຄງ ການໄດ້ທັງໝົດ 190 ໂຄງການ ມີມູນຄ່າ 1.333,65 ຕື້ກີບ ແລະ ແກ້ໄຂໂຄງການນອກແຜນ ເພື່ອບັນ ຈຸເຂົ້າແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ໄດ້48 ໂຄງການ,ມີມູນຄ່າ223,07 ຕື້ກີບ, ໄດ້ອອກແຈ້ງການເຖິງບັນດາ ກະຊວງ, ອົງການ, ບັນດາ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່ຽວ ກັບການຕໍ່ອາຍຸສັນຍາຂອງບັນດາ ໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ໝົດ ກຳນົດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການສາ ມາດສໍາເລັດ ແລະ ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ ຕາມແຜນ, ໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງຂີດຄວາມ ສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງການລົງ ທຶນຂອງລັດໃຫ້ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ, ໄດ້ແກ້ໄຂໜີ້ໂຄງການລົງທຶນ ຂອງລັດດ້ວຍຮູບແບບອວ່າຍໜີ້ 3 ແຈ ບ້ວງ 8.000 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງມາ ຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (ສໍາເລັດການອອກພັນທະບັດ) ຈໍາ ນວນ 7.477 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 93% ຂອງແຜນການທັງໝົດ. ດ້ານການ ລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງ ປະເທດ ໄດ້ປັບປຸງສະພາບແວດ ລ້ອມ ເພື່ອເອື້ອອໍານວຍ ແລະ ດຶງດູດ ການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ. ໃນນັ້ນ ໄດ້ສືບຕໍ່ກວດກາ ແລະ ປະ ເມີນຄືນບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບ ຮອງແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ມີການພັດທະ ນາ ແລະ ຫລີກລ່ຽງການຈັບຈອງ ໂຄງການ, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຂໍ້ຕົກ ລົງຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ(ຄລທສ) ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ ຊອບໃຫ້ຂຶ້ນກັບທ້ອງຖິ່ນ ໃນການພິ ຈາລະນາອະນຸມັດການສຶກສາສໍາ ຫລວດເນື້ອທີ່ດິນ ເພື່ອລົງທຶນສໍາ ປະທານການຜະລິດກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແລະ ການບໍລິການ, ໄດ້ປັບປຸງບັນຊີ ກິດຈະກຳສຳປະທານ ແລະ ກິດ ຈະກຳຄວບຄຸມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົນໄກ ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດການລົງທຶນມີ ຄວາມສະດວກ ແລະ ວ່ອງໄວຂຶ້ນ, ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງກົດໝາຍສົ່ງ ເສີມການລົງທຶນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນດ້ານພາສີ-ອາກອນມູນ ຄ່າເພີ່ມ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດ ກາການຊຳລະຜ່ານລະບົບທະນາ ຄານຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນ ລວມທັງການປະຕິບັດ ໂຄງການ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຫັນໂຄງ ການໃນຮູບແບບທົດລອງເປັນໂຄງ ການປົກກະຕິ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີ 23 ບໍລິສັດ ໄດ້ສະເໜີຂໍຫັນມາ ເປັນໂຄງການປົກກະຕິ (ແຮ່ເຫລັກ 20 ບໍລິສັດ ແລະ ແຮ່ຄໍາເຄົ້າ 3 ບໍລິ ສັດ), ໃນນັ້ນ ໄດ້ເຊັນສັນຍາຫັນໂຄງ ການເປັນຮູບແບບປົກກະຕິແລ້ວ 6 ບໍລິສັດ (ແຮ່ເຫລັກ 4 ບໍລິສັດ ແລະ ແຮ່ຄໍາ 2 ບໍລິສັດ), ສາມາດເຈລະ ຈາເງິນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລັດຖະ ບານ (ໃຫ້ລ້າ) ໄດ້ທັງໝົດ 1,7 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 11 ຕື້ກີບ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ເຈລະຈາ ກັບ 8 ບໍລິສັດ, ຄາດວ່າຈະສາມາດ ເຈລະຈາເງິນສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລັດ ຖະບານ (ໃຫ້ລ້າ) ໄດ້ຕື່ມອີກ 1,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 1 ຕື້ກີບ. ຂ່າວ: ວຽງສະຫວັນ, ພາບ: ຂັນໄຊ ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ ທ່ານ ຊານດໍ້ ຊີໂພສ ທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເອກອັກຄະລັດ ຖະທູດວິສາມັນຜູ້ມີອຳນາດເຕັມ ແຫ່ງ ຮົງກາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງໄລຍະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການ ທູດທ່ານໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການ ສົ່ງເສີມ, ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນມິດ ຕະພາບແລະການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຮົງກາລີ ໂດຍສະ ເພາະການຊຸກຍູ້ບັນດາໂຄງການ ຮ່ວມມືຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ດ້ານການ ເງິນ, ກະສິກຳ, ການຄ້າ, ການສຶກ ສາ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມ ຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈມາຍັງລັດຖະ ບານ ຮົງກາລີ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນຊ່ວຍເຫລືອ ສປປ ລາວ ຕະຫລອດມາ ເຊິ່ງໄດ້ປະ ກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການພັດ ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນໂອກາດດຽວກັນ, ທ່ານ ຊານດໍ້ ຊີໂພສ ກໍໄດ້ສະແດງຄວາມ ຂອບໃຈຕໍ່ທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ທີ່ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ລັດຖະ ບານລາວ ທີ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກເປັນຢ່າງດີ ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ການທູດຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບ ງາມ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ສະແດງ ຄວາມຢືນຢັນວ່າຈະສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງ ເສີມການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ຮົງກາລີ-ລາວ ໃຫ້ມີບາດ ກ້າວຂະຫຍາຍຕົວຍິ່ງຂຶ້ນ ໂດຍສະ ເພາະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດ ເສດຖະກິດ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ມີທ່າແຮງຮ່ວມກັນ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອ ນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງມາສູ່ ປະຊາຊົນສອງຊາດ ຮົງກາລີ-ລາວ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ຂ່າວ: ກິດຕາ, ພາບ: ຂັນໄຊ

xtgmf]k; 3 11/06/2024 0j k; c]t gsfdko dh k;l6 j ]t[q [75 h ,7v'dkog'y ocsj ']a f gxa oma oltw\mu j ,u 7;k,g0A ,c0'F 3xj '.l gxa ofu 9y 8vo c]t p5 8y me ບົດໂດຍ: ຢ່າຕົ່ງ; ພາບ: ອ່າຍຄຳ ໂດຍ: ຄ້ອງໃໝ່ dkox6 drn fza dxvflkory f0kp lk,kflh k']kpIa [ wfh s]kp]h kodu [8+ xu dv'xt-5 ,ltw\lk,a ogmn j vmu 7 0v'ltrkcsj '-kf -5 fmu IX w00B ofh ;p[a opkdkf2q f2N o lh k',6 o7j kgru j ,,= ]tfq d * ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອ ທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດ ທີ IX ໄດ້ໄຂຂຶ້ນທ່າມກາງບັນຍາກາດທີ່ ທົ່ວພັກ, ທົ່ວລັດ ແລະ ທົ່ວປວງຊົນ ລາວທັງຊາດພວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊື່ນຊົມຍິນດີ ແລະ ເອກອ້າງທະນົງໃຈທີ່ມໍລະດົກການ ຕໍ່າລາຍນາກຂອງລາວ ໄດ້ຮັບຮອງ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ແລະ ມີພິທີສະ ເຫລີມສະຫລອງຢ່າງຄຶກຄື້ນໃນທ້າຍ ອາທິດຜ່ານມາ. ມື້ເປີດກອງປະຊຸມ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ10ມິຖຸນາ2024 ເຖິງວ່າຈະມີຝົນຕົກທົ່ວນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນກໍຕາມແຕ່ບັນດາ ການນໍາພັກ-ລັດ, ອະດີດການນໍາ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະ ເຂດເລືອກຕັ້ງ, ແຂກຖືກເຊີນ, ນັກ ຮຽນຮູ້ປັນຍາຊົນ ຕ່າງກໍກ້າວເຂົ້າ ສູ່ຫ້ອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດດ້ວຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ການປະຕິ ບັດໜ້າທີ່ການເມືອງໃຫ້ປະສົບຜົນ ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. * ປັດຈຸບັນການປະກອບອາຊີບ ກະສິກໍາ ດ້ວຍການປູກພືດຜັກຂາຍ ເປັນສິນຄ້າແມ່ນອາຊີບໜຶ່ງ ທີ່ສາ ມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ບຸກຄົນ ແລະ ຄອບຄົວ, ຄອບຄົວທ່ານ ນາງ ຄູນ ອົດສຸດິນຍົງ ອາຍຸ 26 ປີ ອາຊີບ ປະຊາຊົນ ຢູ່ບ້ານທົ່ງຂວາເມືອງ ແລະແຂວງຫລວງນໍ້າທາ ເປັນຄອບ ພໍຮອດເວລາ 8:00 ໂມງ ພາຍ ໃນຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະພາແຫ່ງ ຊາດກໍເລີ່ມຕົ້ນເປີດກອງປະຊຸມດ້ວຍ ການບັນເລງເພງຊາດ ແລະ ເຄົາ ລົບທຸງຊາດ, ຈາກນັ້ນທ່ານປະທານ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄຊສົມພອນ ພົມ ວິຫານ ກໍ່ໄດ້ກ່າວສູນທອນພົດເປີດ ກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການເຊິ່ງ ຕະຫລອດໄລຍະຂອງກອງປະຊຸມ ຈົນເຖິງ ວັນທີ 2 ກໍລະກົດ 2024 ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຕ່ລະເຂດຈະໄດ້ພ້ອມກັນນໍາເອົາ ຄຳສະເໜີຕ່າງໆຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດເລືອກຕັ້ງຕົນສະເໜີຕໍ່ກອງ ປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ລັດຖະບານແກ້ໄຂ ຕາມຄວາມເປັນຈິງທັງຈະໄດ້ສຸມສະ ຕິປັນຍາປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕໍ່ ບັນຫາສຳຄັນຂອງຊາດດ້ວຍຄວາມ ຮັບຜິດຊອບສູງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການ ແກ້ໄຂຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ພິຈາລະນາຮອງເອົາບັນຫາສຳຄັນ ຂອງຊາດໂດຍລວມແລ້ວຈະໄດ້ພິ ຈາລະນາຮັບຮອງເອົາມະຕິ ຈຳ ນວນ 19 ສະບັບເຊັ່ນ: 1) ມະຕິຮັບ ຮອງເອົາບົດລາຍງານ ຂອງລັດຖະ ບານ ຈໍານວນ 4 ສະບັບ; 2) ມະຕິ ຮັບຮອງເອົາວຽກງານອົງການກວດ ສອບແຫ່ງລັດ ຈຳນວນ 1 ສະບັບ; 3) ມະຕິຮັບຮອງເອົາວຽກງານສະ ພາແຫ່ງຊາດຈຳນວນ1ສະບັບ; 4) ມະຕິຮັບຮອງເອົາວຽກງານການ ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍຈຳນວນ 13 ສະບັບ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຍັງຈະ ໄດ້ຮັບຟັງການຊີ້ແຈງຂອງ ສະມາ ຊິກລັດຖະບານ ແລະ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງຈໍານວນໜຶ່ງ ຕໍ່ຄໍາຊັກ ຖາມຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາ ແຫ່ງຊາດ. ໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນ ດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຈະ ໄດ້ນໍາໃຊ້ສິດປະຊາທິປະໄຕ, ເສີມ ຂະຫຍາຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ເຊີດຊູຄວາມຮັບຜິດຊອບການເມືອງ ຂອງຕົນ ໃນການສຸມສະຕິປັນຍາ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ທຸກບັນຫາຕ່າງໆ ຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ, ສ້າງສັນ, ພາວະວິໄສ, ມີເຫດມີຜົນ, ແທດຕົວຈິງ, ຮັດກຸມ ບົນພື້ນຖານແນວທາງປ່ຽນແປງ ໃໝ່ຂອງພັກ, ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດ ໝາຍຂອງລັດ ແລະ ສະພາບຄວາມ ເປັນຈິງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງ ຄົມ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງຂອງປະ ເທດເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ພ້ອມທັງຊອກ ຫາວິທີການ, ມາດຕະການແກ້ໄຂ ທີ່ສອດຄ່ອງ ຕໍ່ບັນດາບັນຫາທີ່ສັງ ຄົມຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງບັນຫາຮີບ ດ່ວນ ແລະ ເຄັ່ງຮ້ອນຂອງສັງຄົມ ພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອສ້າງ ຄວາມເປັນເອກະພາບສູງ ຕໍ່ເນື້ອໃນ ທີ່ນໍາມາພິຈາລະນາໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ຈົນກ້າວໄປເຖິງການຮັບຮອງໃນ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແລະ ສາມາດນໍາ ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮູບປະ ທໍາຢ່າງແທ້ຈິງ. ສຳລັບຢູ່ດ້ານນອກຫ້ອງປະຊຸມ ສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ມີການປ້ອງ ຄວາມປອດໄພຈາກກໍາລັງ ປກສ- ປກຊ ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍ ຄວາມສະຫງົບປອດໄພ ແລະ ປະ ສົບຜົນສຳເລັດຕາມແຜນທີ່ວາງ ໄວ້. ຂະນະທີ່ນັກຮົບສື່ມວນຊົນແຕ່ ລະສຳນັກ ບໍ່ວ່າໜັງສືພິມ, ວິທະ ຍຸ, ໂທລະພາບ…ກໍ່ໄດ້ກຽມຄວາມ ພ້ອມທາງດ້ານອຸປະກອນໃນວິຊາ ຊີບຂອງຕົນເພື່ອຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມ ຢ່າງຈູບຈ້າວຫ້າວຫັນ, ຜູ້ຮັບໜ້າທີ່ ຖ່າຍພາບກໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດໜ້າທີ່ ຖ່າຍພາບຈາກມູນນີ້ສູ່ມູນນັ້ນ ເພື່ອ ໄດ້ພາບທີ່ສວຍງາມຕາມຄວາມ ຕ້ອງການ. ນອກນີ້, ຜູ້ເຮັດໜ້າທີ່ ຂຽນຂ່າວ-ຂຽນບົດຕ່າງກໍ່ໄດ້ລົງ ມືເປີດຄອມພິວເຕີ, ຈົດແຕ້ມຂໍ້ມູນ, ບັນທຶກສຽງ ເພື່ອມາຂຽນຂ່າວ-ບົດ ລາຍງານໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງ ທົ່ວເຖິງ. ສ່ວນໜ່ວຍງານສາຍດ່ວນ ໃນກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດກໍ່ ພ້ອມທີ່ຈະຮັບເອົາຄໍາສະເໜີຕ່າງໆ ຈາກປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະ ຫານ, ຄໍາຫລວດ ທີ່ໂທຜ່ານສາຍ ດ່ວນ 156 ໄປຍັງກອງປະຊຸມ ເພື່ອ ໃຫ້ລັດຖະບານກໍ່ຄືພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂ້ອງພິຈາລະນາແກ້ໃນຕໍ່ໜ້າ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນກອງ ປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ ແລະ ນຳເອົາຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງ ມາສູ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່ານັ້ນ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກຊັ້ນຄົນໃນ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຈົ່ງຕິດຕາມ ການດໍາເນີນກອງ ປະຊຸມສະໄໝ ສາມັນເທື່ອທີ 7 ຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດທີ IX ຄັ້ງນີ້ ແລະ ສາມາດ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນແລະ ຄຳສະ ເໜີໂດຍກົງສົ່ງໄປຍັງກອງປະຊຸມ ດ້ວຍ 3 ຊ່ອງທາງຄື: ສາຍດ່ວນ: 156, ອີເມວ: nalao.156@ gmail.com ແລະ App: Laona ທຸກຄຳສະເໜີ ແລະ ຂໍ້ຄິດເຫັນຂອງ ທ່ານຈະມີໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບ ບັນທຶກໄວ້ ແລະ ນຳໄປສະເໜີຕໍ່ ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້. ຄົວໜຶ່ງມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ອົດທົນໃນ ການເຮັດກະສິກຳ ໂດຍສະເພາະ ການປູກພືດຜັກປອດສານພິດຂາຍ ໄດ້ 50 ລ້ານ ກວ່າກີບຕໍ່ປີ. ທ່ານ ນາງ ຄູນ ອົດສຸດິນຍົງ ໃຫ້ ສໍາພາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ: ຄອບ ຄົວຂອງຕົນ ໄດ້ເລີ່ມເຮັດທຸລະກິດ ການປູກພືດຜັກປອດສານພິດມາແຕ່ ປີ 2015 ໃນເນື້ອທີ່ 2.000 ກວ່າ ຕາແມັດ ແລະ ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ ພຽງ 2 ຄົນ ເພື່ອປູກພືດຜັກປະເພດ ໃຫ້ໝາກ ແລະ ພືດລົ້ມລຸກ ເປັນຕົ້ນ ໝາກນອຍ, ໝາກເລັ່ນ, ໝາກນ້ຳ ເຕົ້າ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ, ໝາກອື, ໝາກຖົ່ວ, ກະຈຽບ, ຜັກຫອມປ້ອມ, ຜັກຊີ, ຜັກສະລັດ, ຜັກກາດ, ຜັກປັງ, ຜັກຫຸມ, ຜັກບົ້ງ ແລະ ຜັກອີ່ຕູ່ ສາ ມາດສ້າງລາຍຮັບ ເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ 50 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ປີ ໄດ້ສົ່ງອອກ ຂາຍສ່ວນຫລາຍຢູ່ຕະຫລາດອິນຊີ ແລະ ມີພໍ່ຄ້າ, ແມ່ຄ້າຄົນກາງ ມາ ເກັບຊື້ຢູ່ກັບສວນ. ທ່ານນາງຄູນອົດສຸດິນຍົງໃຫ້ຮູ້ ຕື່ມວ່າ: ມາຮອດປັດຈຸບັນຕົນເອງມີ ຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ສາມາດບັນລຸ ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງເປົ້າໝາຍພາຄອບ ຄົວຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກ ຍາກ ເທື່ອລະກ້າວມີຊີວິດການເປັນ ຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ ມີເຮືອນຖາວອນ 1ຫລັງພ້ອມເຄື່ອງໃຊ້ໃນຄົວເຮືອນ, ລົດໄຖນາ1ຄັນ,ລົດຈັກ1ຄັນ,ມີທຶນ ໝູນວຽນ ແລະ ມີເງິນຝາກທະນາ ຄານ ຈໍານວນໜຶ່ງ. ໃນປີ 2024 ມີແຜນຈະຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກຜັກ ປອດສານພິດເພີ່ມຕື່ມ 1.000 ຕາ ແມັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມ ຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນສັງຄົມ ກໍຄືໃນຕະຫລາດໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ ຄອບຄົວ ໄດ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ນັບ ມື້ດີຂຶ້ນທັງໝົດນັ້ນແມ່ນຍ້ອນຄວາມ ດຸໝັ່ນ, ອົດທົນ ໂດຍການເພິ່ງຕົນ ເອງ, ກຸ້ມຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ໃຫ້ປະກົດ ຜົນເປັນຈິງ. ນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດ ໃຫ້ນັບມື້ ກວ້າງຂວາງຕິດພັນກັບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ນັບມື້ ເຂັ້ມແຂງ ພ້ອມທັງອະນຸລັກຮັກສາວັດ ທະນະທໍາອັນເປັນເອກະລັກຂອງຊາດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຕະຫລອດໄປ”. ເວົ້າແລ້ວເວົ້າອີກວ່າ ນີ້ເປັນອີກເຫດ ການສໍາຄັນທາງປະຫວັດສາດຂອງ ຊາດລາວເຮົາທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ພ້ອມ ກັນເອກອ້າງທະນົງໃຈ ແລະ ປະກອບ ສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງເຂົ້າໃນການປົກ ປັກຮັກສາມູນເຊື້ອວັດທະນະທໍາອັນ ດີງາມ ທີ່ຮຸ່ນປູ່ຍ່າຕາຍາຍໄດ້ປະດິດຄິດ ຄົ້ນສືບທອດມາຮອດພວກເຮົາເປັນ “ມໍລະດົກ” ຫລື ມູນມັງ ທີ່ຫາຄ່າບໍ່ໄດ້. ຈັ່ງຊັ້ນ ບັນຫາທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນ ເພື່ອແລກປ່ຽນ ແມ່ນພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ເພື່ອ ບໍ່ໃຫ້ມູນເກົ່ານີ້ບົກແຫ້ງແບບຄໍາອວຍ ພອນ ເວລາມັດແຂນວ່າກິນບໍ່ໃຫ້ບົກ ຈົກບໍ່ໃຫ້ລົງ...ມີມູນເກົ່າເປັນພື້ນຖານ ແມ່ນດີທີ່ສຸດແລ້ວ ຫລາຍຄໍາເຫັນກໍ່ວ່າ ແນວນັ້ນ, ແຕ່ການຮັກສາມູນເກົ່າໃຫ້ ເປັນເຄົ້າແລະຂະຫຍາຍໄດ້ໃຫ້ມີມູນໃໝ່ ແຕກອອກມາຕື່ມຈະເຮັດແນວໃດ? ໃນ ທ່າມກາງສະພາບໃໝ່ ພວກເຮົາຄວນ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຢ່າງແຂງແຮງບັນດາຫົວ ຄິດປະດິດສ້າງອັນໃໝ່,ໝູນໃຊ້ພື້ນຖານ ອັນເກົ່າໃຫ້ມີມູນຄ່າເພີ່ມ ນັບມື້ກວ້າງ ຂວາງ ແລະ ຍືນຍົງຕະຫລອດໄປ. ລາຍ ນາກ ທີ່ຢູ່ໃນຜືນຜ້າໄໝ-ຝ້າຍ ສຸດແສນ ສວຍງາມ ແລະ ເປັນເອກະລັກທາງພູມ ປັນຍາ ອາດຈະກະຈາຍແຕກດອກງອກ ງາມໄປປະດັບເອ້ເປັນສິ່ງຫຸ້ມຫໍ່ສິນຄ້າ, ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ, ການສະແດງອອກດ້ານ ຕ່າງໆຢ່າງເປັນຂະບວນ, ສ້າງອາຊີບ ທີ່ຕິດພັນ, ສ້າງລາຍຮັບ, ສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃນການອະນຸລັກປົກປັກຮັກ ສາ ແລະ ສົ່ງເສີມມູນເຊື້ອວັດທະນະທໍາ ອັນດີງາມຂອງພວກເຮົາ. ມີເລື່ອງມາເລົ່າສູ່ຟັງ ກ່ຽວກັບການ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນະທໍາ, ໃນອາທິດຜ່ານມາ ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າ ຮ່ວມພິທີສະຫລອງບຸນຕ່ວນຫວູ ປະເພ ນີຂອງຊາວຈີນ, ຈັດໂດຍສູນວັດທະນະ ທໍາຈີນ ປະຈໍາລາວ ທີ່ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ໂດຍມີການສອດຫ້ອຍໂຄສະ ນາການທ່ອງທ່ຽວຈີນ ດ້ວຍເຕັກໂນໂລ ຊີຈໍາລອງພາບເໝືອນຈິງຜ່ານລະບົບ ອີ ອາ(Virtual Reality ຫລື VR). ບຸນປະເພນີນີ້ ຕິດພັນເລື່ອງເຂົ້າຕົ້ມ ເຊິ່ງ ມີການວາງສະແດງແລະໃຫ້ຊີມເຂົ້າຕົ້ມ ຫລາຍແນວຫລາຍລົດຊາດ, ບໍ່ຕ່າງ ຫຍັງເຂົ້າຕົ້ມຂອງລາວ. ການຫໍ່ ກໍ່ດ້ວຍ ຮູບຊົງ ສວຍງາມ ໃນນັ້ນຈຸດທີ່ເຂົາເນັ້ນ ຖືເປັນອັນເດັ່ນແມ່ນຮູບຊົງສາມລ່ຽມ ສີ່ລ່ຽມ ເຊິ່ງກໍ່ບໍ່ຕ່າງຈາກເຂົ້າຕົ້ມລາວ ທັງການຫໍ່ ແລະ ການມັດ. ສໍາຄັນເຂົ້າ ຕົ້ມໄດ້ເຂົ້າສູ່ຂະບວນການຜະລິດອຸດ ສາຫະກໍາ, ເປັນສິນຄ້າຂາຍໃນຮ້ານຄ້າ ໃຫຍ່-ນ້ອຍ ໄວ້ກິນຍາວນານມີອາຍຸບໍລິ ໂພກ ຫລື ກິນ ແລະ ຖືກບັນຈຸໃນສິ່ງຫຸ້ມ ຫໍ່ອັນສວຍງາມອີກຊັ້ນໜຶ່ງ, ເຫັນແລ້ວ ກໍ່ຢາກຈັບຢາກຊື້. ນອກນັ້ນຍັງມີການ ນໍາເອົາຮູບຊົງຂອງເຂົ້າຕົ້ມສາມລ່ຽມ ເຮັດເປັນເຄື່ອງປະດັບ ທັງລັກສະນະ ຝ້າຍມັດແຂນຂອງລາວ ມີໜ່ວຍເຂົ້າຕົ້ມ ຖັກນ້ອຍໆຫ້ອຍຕ່ອງແຕັ່ງ, ທັງເປັນ ແນວຫ້ອຍໄວ້ໃນລົດ ໃນເຮືອນໂດຍ ດ້ານເທິງ ມີຄໍາອວຍພອນໂຊກລາບ ແລະ ມີຍອຍຝ້າຍສີແດງສວຍງາມຫ້ອຍ ແຈສິ່ງຖັກທໍຮູບຊົງເຂົ້າຕົ້ມ ແລະ ອື່ນໆ. ທີ່ຍົກຂຶ້ນ ເລື່ອງ ມູນ-ມໍລະດົກ, ມູນ ເກົ່າເຮົາມີ(ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າຊຸມຊົນເຊື້ອ ຊາດໃດໃນໂລກ) ສໍາຄັນຈະຮັກສາໃຫ້ ໝັ້ນຄົງຖາວອນແນວໃດ, ຈະກອດໄວ້ ລ້າໆ ແລະ ພາກພູມໃຈ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສີມ ຂະຫຍາຍໃຫ້ແຕກດອກອອກຜົນ ເປັນ ມູນໃໝ່ທີ່ຫລາກຫລາຍສ້າງຮັ່ງຄູນມີ ດີ?ຫລື ຈະເສີມຂະຫຍາຍແນວໃດ ເພື່ອ ປະກອບສ່ວນສ້າງເສດຖະກິດ. * ເປັນຄວາມພາກພູມໃຈຂອງຄົນ ເຊື້ອຊາດລາວ ພາຍຫລັງອົງການອຸຍ ແນສໂກ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຫັດຖະກໍາພູມ ປັນຍາການຕໍ່າຫູກລາຍນາກຂອງຄົນ ເຊື້ອຊາດລາວ ເຂົ້າໃນບັນຊີມໍລະດົກວັດ ທະນະທໍາ ບໍ່ເປັນວັດຖຸ ທີ່ເປັນຕົວແທນ ຂອງມວນມະນຸດ ກ່າວສັ້ນໆຄືຮັບຮອງ ເປັນມໍລະດົກໂລກ ໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ຜ່ານມາ ແລະ ໄດ້ມີງານສະ ເຫລີມສະຫລອງຢ່າງຍິ່ງໃຫຍ່ ໃນໄລ ຍະວັນທີ 5-9 ມິຖຸນາ 2024 ທີ່ຫໍວັດ ທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ ນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ. ໂອກາດມີຄໍາເຫັນໃນພິທີສະເຫລີມ ສະຫລອງຢ່າງເປັນທາງການ ຕອນ ບ່າຍວັນທີ 7 ມິຖຸນາ 2024, ທ່ານນາງ ສວນສະຫວັນ ວິຍະເກດ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ: “ນີ້ເປັນເຫດການປະຫວັດສາດອີກອັນ ໜຶ່ງ ສຸດທີ່ປິຕິຍິນດີ ແລະ ເປັນກຽດອັນ ສູງສົ່ງ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເອກອ້າງ ທະນົງໃຈ ຂອງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ຕະຫລອດຮອດຄົນເຊື້ອຊາດລາວ ບໍ່ ພຽງແຕ່ຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແຕ່ຢູ່ທົ່ວ ທຸກມູມໂລກ ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ດ້ວຍ ຄວາມພາກພູມໃຈວ່າ ຫັດຖະກໍາ ລາຍ ນາກຂອງພວກເຮົາໄດ້ຖືກຮັບຮອງເຂົ້າ ເປັນມໍລະດົກໂລກຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ຈະ ຍືນຍົງຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບມວນມະນຸດທົ່ວໂລກ ຢ່າງຖາວອນຕະຫລອດໄປ...ເຫດການ ດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງເປັນໝາກຜົນແຫ່ງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ ອັນຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຂອງພັກ-ລັດ ເຮົາ ວ່າດ້ວຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ, ປົກປັກຮັກ ສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc3MTYxMQ==