5876

]tob d;y ]tde38o75 d1j k',tsa flt9a o 0v'z6h oeco;]k;Ia d-kf xtgmf]k; 3 22/05/2024 0j k; c]t gsfdko dh k;l6 j ]t[q [75 h ,7v'dkog'y ocsj ']a f gxa oma oltw\mu j ,u 7;k,g0A ,c0'F 3xj '.l gxa ofu 9y 8vo c]t p5 8y me ບົດສະເໜີ (ວັນທີ 24/05/1960-24/05/2024) ໂດຍ: ເຂົ້າຈານນໍ້າ ຂໍ້ມູນຈາກ: ນັກຂ່າວອຸດົມໄຊ 37'dko r-7 9a f/b dvq [Iq , 7;k,I6 h g8a doy ddkox6 drn f d5 j ,[h ko9P'86 [ ra fmtokIv[fh ko * ໃນປະຫວັດສາດການຕໍ່ສູ້ປົດ ປ່ອຍຊາດ, ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງ ພັກປະຊາຊົນລາວ ໃນເມື່ອກ່ອນ ກໍຄືພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ ໄດ້ມີຫລາຍເຫດ ການທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງວິລະ ກຳ, ຄວາມສະຫລາດສ່ອງໃສ, ມີ ໄຫວພິບ, ພິລະອາດຫານເຕັມໄປ ດ້ວຍຄວາມເສຍສະລະອັນສູງສົ່ງ ຂອງຜູ້ນຳພັກ, ນັກຮົບປະຕິວັດ, ກໍຄື ປວງຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ຊຶ່ງໜຶ່ງ ໃນເຫດການອັນສຳຄັນທີ່ທົ່ວປວງ ຊົນລາວທັງຊາດຍັງຈົດຈຳ ແລະ ສັນລະເສີນທີ່ສຸດອີກເຫດການ ໜຶ່ງ ນັ້ນແມ່ນເຫດການໂຕນຄຸກ ຢ່າງ ມະຫັດສະຈັນຂອງບັນດາຜູ້ນຳພັກ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດ ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ 1960. ຫວນຄືນປະຫວັດສາດກ່ອນນີ້ * ໂຄງການພັດທະນາພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ການຄຸ້ມ ຄອງອ່າງໂຕ່ງແບບຍືນຍົງ (ພຊຄ) ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ກະຊວງກະສິ ກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໂດຍແມ່ນພະແນກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ ຢູ່ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດບັນດາກິດ * ບ້ານຈຽງຕູບ ເຊິ່ງເປັນອີກ ບ້ານໜຶ່ງ ຂອງເມືອງເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດ ທະນາຮອບດ້ານ ບໍ່ວ່າເປັນດ້ານເສດ ຖະກິດ-ສັງຄົມ , ຄົມມະນາຄົມ-ຂົນ ສົ່ງ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການ ສ້າງລາຍຮັບ, ການສ້າງອາຊີບໃຫ້ ປະຊາຊົນ ມີຢູ່ມີກິນຕາມແນວທາງ ນະໂຍບາຍ ພັກ-ລັດ ກໍຄື ການສົ່ງ ເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ເພື່ອ ສ້າງເສຖະກິດໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ໃນໂອກາດທີ່ຄະນະນໍາແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເຄື່ອນໄຫວຢ້ຽມ ຢາມຕິດຕາມການພັດທະນາຮອບ ດ້ານ ຂອງເຂດຈຸດສຸມນາຍບ້ານ ເຂດກຸ່ມບ້ານຈຽງຕູບ ໄດ້ລາຍງານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຂດກຸ່ມບ້ານຈຽງຕູບ ຕັ້ງ ຢູ່ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດລະວິງລະເວີນ, ກວມເອົາເນື້ອທີ່ປະມານ 21.000 ເຮັກຕາ, ເປັນເຂດທີ່ອຸດົມ ສົມບູນໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດອັນມີຄ່າ , ເປັນເຂດປ່າດົງ ດິບທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງເມືອງ ເຊໂປນ ກວມເອົາຍອດນໍ້າເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ຍອດຫ້ວຍຫລາຍສາຍ, ປະຊາ ຊົນເຂດກຸ່ມບ້ານຈຽງຕູບແມ່ນເຜົ່າ ຕຣີ ທີ່ປັດຈຸບັນ ທີ່ມີການພັດທະນາ ຫລາຍດ້ານເປັນຕົ້ນດ້ານການພັດທະ ນາເສດຖະກິດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມ ທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຂດກຸ່ມບ້ານຈຽງຕູບ ອຳນາດການ ປົກຄອງ ໄດ້ພ້ອມກັນຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາ ຊົນທຳການຜະລິດຮອບດ້ານຢ່າງ ທົ່ວເຖິງ, ຫັນການຜະລິດແບບປະ ຖົມປະຖານມາທຳການຜະລິດເປັນ ສິນຄ້າ ເມື່ອທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນປະ ຊາຊົນເຂດຈຸດສຸມຈຽງຕູບ ແມ່ນ ຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ເປັນອາຊີບ, ພາຍ ຫລັງ ພັກ-ລັດ ລົງມາພັດທະນາພື້ນ ຖານໂຄງລ່າງເປັນຕົ້ນ: ການສ້າງ ເສັ້ນທາງ, ຂົວ, ບຸກເບີກເນື້ອທີ່ດິນ ປູກມັນຕົ້ນ, ນາ ແລະ ອື່ນໆ ເຫັນໄດ້ ວ່າປະຊາຊົນແມ່ນມີຄວາມຕື່ນຕົວ ຫລາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຫລາຍຄອບຄົວ ໄດ້ຫັນມາເຮັດນາປູກເຂົ້າໄດ້ 2 ລະ ດູ, ຈຳນວນຄອບຄົວທີ່ຫັນມາປູກ ເຂົ້າມີ 63 ຄອບຄົວ ໃນເນື້ອທີ່ 34,7 ເຮັກຕາ ຂອງເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 54,87 ເຮັກຕາ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລ້ຽງສັດ ເພື່ອສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ. ກຸ່ມບ້ານຈຽງຕູບ ປະກອບມີ 6 ບ້ານ, ມີ 482 ຫລັງຄາເຮືອນ, 515 ຄອບຄົວ,ມີພົນລະເມືອງທັງໝົດ 2.316ຄົນ, ຍິງ1.162ຄົນ, ມີໂຮງ ຮຽນປະຖົມ 10 ແຫ່ງ ແລະ ມັດທະ ຍົມ 1 ແຫ່ງ. ຢູ່ເຂດດັ່ງກ່າວໃນໄລ ຍະຜ່ານມາເດັກນ້ອຍເກນອາຍຸບໍ່ໄດ້ ເຂົ້າໂຮງຮຽນຍ້ອນບ້ານຢູ່ຫ່າງໄກ ໂຮງຮຽນ ເຮັດໃຫ້ການໄປ-ມາພົບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເປັນຕົ້ນ ລະດູຝົນ ແມ່ນບໍ່ສາມາດໄປໂຮງຮຽນໄດ້ແຕ່ ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ພັກ-ລັດ ໄດ້ເຮັດ ເສັ້ນທາງໄປ-ມາສະດວກ ເຮັດໃຫ້ ເດັກສ່ວນຫລາຍໃນເກນອາຍຸ ໄດ້ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ດ້ານສາທາລະນະ ສຸກ ກຸ່ມບ້ານຈຽງຕູບ ມີສຸກສາລາ 2 ແຫ່ງ, ມີແພດ 4 ທ່ານ ເຊິ່ງໄດ້ລົງ ສົມທົບກັບອໍານາດການປົກຄອງ ບ້ານລົງເຮັດວຽກວິຊາສະເພາະກັບ ປະຊາຊົນເປັນຕົ້ນແມ່ນການປະຕິບັດ ຫລັກການ 3 ສະອາດ. ສ່ວນການ ພັດທະນາດ້ານອື່ນໆ ເຫັນວ່າທຸກຂະ ແໜງການ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດຢ່າງເປັນຮູບປະທຳ ແລະ ມີຜົນ ສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້. ຈະກຳ ເຊິ່ງພື້ນທີ່ໂຄງການແມ່ນ ກວມເອົາ 2 ແຂວງຄື: ຊຽງຂວາງ (ເມືອງຄໍາ ແລະ ເມືອງແປກ) ແລະ ແຂວງຫົວພັນ (ເມືອງຊໍາເໜືອ, ວຽງໄຊ ແລະ ເມືອງສົບເບົາ). ໂຄງ ການ ພຊຄ ປະກອບມີກິດຈະກຳ ການຜະລິດກະສິກຳ ໃຫ້ເປັນສິນ ຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນ, ການປົກປ້ອງລະບົບ ນິເວດວິທະຍາໃນເຂດອ່າງໂຕ່ງ, ພື້ນທີ່ຊົນລະປະທານໄດ້ຮັບການ ປັບປຸງທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ການສ້າງຈິດ ສຳນຶກດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ປັບປຸງລະບົບສຸຂາພິບານ. ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ແລະ ການ ເພີ່ມລາຍໄດ້ໃນຊຸມຊົນຈາກຜົນຜະ ລິດກະສິກຳທີ່ຫລາກຫລາຍຂັບ ເຄື່ອນໂດຍຕະຫລາດ, ການບໍລິການ ດ້ານນິເວດວິທະຍາເຂດອ່າງໂຕ່ງ ໄດ້ຖືກປົກປ້ອງ ແລະ ໂພຊະນາການ ຊຸມຊົນນັ້ນ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ໂຄງການ ນິກ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີຢູ່ມີກິນ ທັງຕອບສະໜອງພືດໄວ້ບໍລິໂພກ ຫລາກຫລາຍ ແລະ ຄ້ຳປະກັນສະ ບຽງອາຫານໃຫ້ມີພໍບໍລິໂພກຕະ ຫລອດປີ ແລະ ເປັນການປະກອບ ສ່ວນແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກໃຫ້ຫລຸດ ລົງເປັນກ້າວໆ. ມອບໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໂດຍ ທ່ານ ບຸນພອນ ບຸດພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງຫົວພັນ, ມີທີມງານຄູຝຶກຈາກສູນເຕັກນິກກະ ສິກຳຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດ ແຂວງ ຫົວພັນ, ມີຜູ້ປະສານງານໂຄງການ (ພຊຄ) ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍທີມ DOT ຂັ້ນເມືອງ ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ ເຂົ້າຮ່ວມ. ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ເຕັກນິກ ການປູກພືດເປັນຫົວ, ການຜະລິດ ຝຸ່ນຊີວະພາບ, ນ້ຳສະກັດໄລ່ແມງ ໄມ້ແລະການຕັດຕໍ່ກິ່ງໄມ້ໃຫ້ແກ່ພະ ນັກງານວິຊາການ ທີ່ສູນເຕັກນິກກະ ສິກຳ ຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດ (ບ້ານ ອົ້ງ) ແຂວງຫົວພັນ 2 ຊຸດ ເຊິ່ງ ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ພາກທິດສະດີການປູກພືດໃຫ້ຫົວ ຫລາຍຊະນິດ (ມັນດ້າງ, ກາກົດ, ມັນຝຣັ່ງ) ແລະ ລົງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນຂະບວນການຜະລິດຝຸ່ນ, ການ ຜະລິດນໍ້າສະກັດໄລ່ແມງໄມ້ສັດຕູ ພືດ ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນປູກພືດຜັກ ແລະ ການຂະຫຍາຍພັນໄມ້ດ້ວຍ ການຕໍ່ກິ່ງ. ຢ່າງໃດກໍດີພາຍຫລັງຝຶກອົບ ຮົມຄັ້ງນີ້ແລ້ວ ຈະເປັນເງື່ອນໄຂໃຫ້ ຜູ້ໄດ້ຝຶກນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນ ມານຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍໂຄງການ ໂດຍ ສະເພາະນໍາພາປະຊາຊົນປູກພືດ ຜັກສວນຄົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກ ຫລາຍສິບປີ, ຂະບວນການຕໍ່ສູ້ກູ້ ຊາດຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຈັກກະ ພັດລ່າເມືອງ ຂຶ້ນແບບເກົ່າ ໄດ້ສິ້ນ ສຸດລົງດ້ວຍການເຊັນສັນຍາເຊີ ແນວປີ 1954 ທີ່ຮັບຮູ້ຄວາມເປັນ ເອກະລາດຂອງ 3 ຊາດ ອິນດູຈີນ: ລາວ, ຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ. ສັນຍາດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຮັບຮູ້ບັນດາ ໜ່ວຍສູ້ຮົບຂອງຝ່າຍປະເທດລາວ ທີ່ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ເຕົ້າໂຮມຢູ່ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ຜົ້ງສາລີ ເພື່ອລໍຖ້າ ການປະຕິບັດແຜນການສ້າງຄວາມ ຖືກຕ້ອງປອງດອງຊາດ; ພໍແຕ່ລັດ ທິລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບເກົ່າ ຖືກປັດ ເຂ່ຍອອກຈາກລາວ, ລັດທິລ່າ ເມືອງຂຶ້ນແບບໃໝ່ ຊໍ້າພັດເຂົ້າມາ ແທນດ້ວຍເຈດຈຳນົງເອົາລາວ ເປັນ ຫົວເມືອງຂຶ້ນແບບໃໝ່ຂອງພວກ ເຂົາ. ເມື່ອປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບ ການຄືແນວນັ້ນ, ການປະຕິບັດແຜນ ນະໂຍບາຍ ສ້າງຄວາມຖືກຕ້ອງ ປອງດອງຊາດ ກໍ່ເກີດມີຄວາມສັບ ສົນ ຊຶ່ງການນຳພັກໄດ້ເຊີດຊູສະຕິ ລະວັງຕົວຕໍ່ພວກລ່າເມືອງຂຶ້ນແບບ ໃໝ່, ທັງເປັນເຈົ້າການເຈລະຈາ ກັບລັດຖະບານລາຊະອານາຈັກ, ພາຍໃຕ້ຄຳຂວັນ “ສັນຕິພາບ, ເອ ກະລາດ, ເອກະພາບ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ວັດທະນາຖາວອນ” ເພື່ອເຕົ້າ ໂຮມທຸກຊັ້ນຄົນເຂົ້າເປັນກໍາລັງ ຮັກຊາດ, ເຮັດໃຫ້ຖັນແຖວການປົກ ຄອງຝ່າຍວຽງຈັນນັບມື້ຖືກສັ່ນ ຄອນ ແລະ ຜັນແຍກ. ເລີ່ມແຕ່ນັ້ນມາການຕໍ່ສູ້ລະ ຫວ່າງເຮົາ ກັບສັດຕູ ເພື່ອປະຕິບັດ ສັນຍາລວມລາວກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມ ສັບສົນໃໝ່ ເຊິ່ງໃນເວລານັ້ນຄະນະ ບໍລິຫານງານສູນກາງພັກທີ່ຍັງ ເຕົ້າໂຮມຢູ່ວຽງຈັນ ກໍໄດ້ເປີດກອງ ປະຊຸມ ພ້ອມກັນຕີລາຄາສະຖານະ ການວ່າຍັງຈະສືບຕໍ່ຜັນແປໄປຢ່າງ ສັບສົນ, ຈັກກະພັດ ໄດ້ໃຊ້ລູກມືລົບ ລ້າງສັນຍາລວມລາວຢ່າງເປີດ ແປນ; ກອງປະຊຸມໄດ້ປຸກລະດົມຈິດ ໃຈປະຕິວັດ ເພື່ອຕັດສິນໃຈປົກປັກ ຮັກສາສັນຍາເຊີແນວ ແລະ ພ້ອມ ກັນນັ້ນກໍໄດ້ຄາດຄະເນເຖິງຄວາມ ໂຫດ ຮ້າຍປ່າເຖື່ອນ ເຊິ່ງສັດຕູອາດ ຈະຈັບບັນດາການນຳພັກ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດຢູ່ໃນສະພາ ແລະ ໃນລັດຖະບານ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ ຕົກລົງໃຫ້ບັນດາຜູ້ນຳພັກ ແລະ ແນວລາວຮັກຊາດຈຳນວນໜຶ່ງ ເຂົ້າຮ່ວມສັນຍາ ລວມລາວກັບຝ່າຍ ວຽງຈັນ, ຈໍານວນໜຶ່ງຖອນໄປເຂດ ປົດປ່ອຍ ເພື່ອນຳພາການຕໍ່ສູ້. ພາບປະກອບ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc3MTYxMQ==