5764

xtgmf]k; 6 08/12/2023 glf4tdy f{la '7q , glu ,0tspkp,tsklk,a d7u mq j ;x;'-q oma '-kf rkp.8h dkooerk0v'ra d ໂດຍ: ມາລີດາ ໂດຍ: ເກີດຂວັນໃຈ ມາລີຈັນສີ ,kf8t4ko 0v'g;mu dkoltcf' mtok7ko3]d ]kp'ko glf4tdy f]k;2N o8q ;fu 0B o * ປັດຈຸບັນ ວົງການເພງ ຮິບ ຫັອບ (Hip-Hop) ຫລື ແຣັບ ເປັນ ອີກແນວເພງໜຶ່ງ ທີ່ໄວໜຸ່ມລາວ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ດ້ວຍເນື້ອຮ້ອງ, ທໍານອງ ແລະ ດົນຕີ ທີ່ແປກໃໝ່ ຖືກໃຈໄວໜຸ່ມໄດ້ເປັນຢ່າງດີແນວ ໃດກໍເພງຮິບຫັອບລາວເຮົາຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ກ້າວເຂົ້າໄປ ຢູ່ໃນໃຈແຟນ ເພງເທົ່າທີ່ຄວນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວົງການ ເພງນີ້ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການພັດທະ ນາເທົ່າທີ່ຄວນ. ສະນັ້ນ, ຈຸດນີ້ຈຶ່ງ ກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍແລະກາຍເປັນ ຄວາມຫວັງ ຂອງສິລະປິນ ໃນວົງ ການເພງ ຮິບຫັອບ ທີ່ຢາກເຫັນວົງ ການເພງ ຮິບຫັອບ ລາວກ້າວຂຶ້ນ ທຽບເທົ່າສາກົນໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ທ້າວ ສຸລິຍັນ ສູນບັນດິດ ຫລື ດີ້ ອາຍຸ 26 ປີ ເຜີຍໃຫ້ຟັງວ່າ: ຕົນ ເອງເປັນອີກຄົນໜຶ່ງ ທີ່ຫລົງໄຫລ ໃນສຽງດົນຕີ ແລະ ທຳນອງມາ ແຕ່ນ້ອຍໆ ພໍໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ກໍໄດ້ກ້າວ ເຂົ້າສູ່ວົງການເພງເທື່ອລະໜ້ອຍ ສຶກສາຫລາຍແນວເພງ ຈົນຮູ້ວ່າ ຕົນເອງ ມັກແນວເພງຫິບຫັອບ ຫລື ວ່າ ແຣບ ເພາະແນວເພງແບບນີ້ເປັນ ແນວເພງ ທີ່ເຮົາຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ ສຶກຂອງນັກແຕ່ງເພງໄດ້ ຢ່າງໄປ ຕົງມາອີກຢ່າງໜຶ່ງ ຈັງຫວະດົນຕີ ທີ່ແປກໃໝ່ດີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ເພງ ຮິບ ຫັອບ ຖືກໃຈຄົນໜຸ່ມສາວ ໄດ້ເປັນ ຢ່າງດີ ຕໍ່ມາເມື່ອເລີ່ມສຶກສາ ແລະ ເກັບກ່ຽວປະສົບການມາໄດ້ໄລຍະ ໜຶ່ງແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ອອກ ອາລາບໍາທໍາ ອິດ ທີ່ມີຊື້ເພງວ່າ “Harder” ເປັນ ອາລາບໍາ ທີ່ເຮັດກັບໝູ່ຢ່າງທຸ້ມເທ ແລະ ໃຊ້ເວລາເຮັດນຳກັນ 8 ເດືອນ ກວ່າໆ ທຸມເທທຸກຢ່າງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ເພງອອກມາດີທີ່ສຸດ ແລະ ຖືກໃຈ ແຟນເພງທີ່ສຸດ. ສະນັ້ນ, ຕົນເອງ * ເວທີການສະແດງ ແມ່ນສະ ຖານທີ່ຈັດການສະແດງທາງດ້ານ ສິລະປະວັດທະນະທໍາ. ເວທີການສະ ແດງມີສອງປະເພດ ຄື ເວທີການສະ ແດງໃນຮົ່ມ ແລະ ກາງແຈ້ງ, ເວທີ ການສະແດງໃນຮົ່ມ ແມ່ນສະຖານ ທີ່ຈັດການສະແດງຢູ່ໃນອາຄານ ທີ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂ ດັ່ງນີ້: ມີສະຖານທີ່ ແລະ ສະພາບ ແວດລ້ອມທີ່ດີ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ຟັງ, ຜູ້ຊົມໃຫ້ມີຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ; ມີ ລະບົບເຕັກນິກ, ແສງ, ສີ, ສຽງ ແລະ ສິ່ງເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຕ່າງໆ ໃຫ້ແກ່ການສະແດງ; ຕັ້ງ ຫ່າງຈາກວັດວາອາຮາມ, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ບ່ອນທີ່ມີຊຸມຊົນແອ ອັດ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງພັນແມັດຂຶ້ນໄປ ສໍາລັບກິດຈະການຖາວອນ; ສໍາລັບ ກິດຈະການຊົ່ວຄາວແມ່ນອະນຸຍາດ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ການໃຊ້ລະ ດັບສຽງດັງໃຫ້ອີງຕາມສະຖານທີ່ ກວ້າງ ຫລື ແຄບ, ໃກ້ ຫລື ໄກສະ ຖານທີ່ຊຸມຊົນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແຕ່ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ໃຫ້ເກີນ ແປດສິບ ເດຊີເບວ; ບໍລິການໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ໃຫ້ ເກີນເວລາຊາວສາມໂມງສາມສິບ ນາທີ. ສ່ວນເວທີການສະແດງກາງ ແຈ້ງແມ່ນສະຖານທີ່ຈັດການສະ ແດງຢູ່ໃນ ຫລື ນອກອາຄານ ທີ່ມີ ມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້: ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ແກ່ ນັກສະແດງ, ຜູ້ຊົມ ແລະ ຜູ້ຟັງ; ຕັ້ງຫ່າງຈາກວັດວາອາຮາມ, ໂຮງ ຮຽນ, ໂຮງໝໍແລະ ບ່ອນທີ່ມີຊຸມຊົນ ແອອັດຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງພັນແມັດ ຂຶ້ນ ໄປ ສໍາລັບເວທີກາງແຈ້ງທີ່ດໍາເນີນ ເປັນປະຈໍາ, ຍົກເວັ້ນເວທີການສະ ແດງຊົ່ວຄາວ; ການໃຊ້ລະດັບສຽງ ດັງໃຫ້ອີງຕາມສະຖານທີ່ກວ້າງຫລື ແຄບ, ໃກ້ຫລື ໄກ, ສະຖານທີ່ຊຸມຊົນ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແຕ່ໂດຍທົ່ວ ໄປບໍ່ໃຫ້ເກີນແປດສິບເດຊີເບວ; ໄດ້ ຮັບການອະນຸຍາດຈາກອົງການ ປົກຄອງບ້ານ ແລະ ໃຫ້ມີການແຈ້ງ ຕໍ່ຊາວບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ; ບໍລິການ ໂດຍທົ່ວໄປບໍ່ໃຫ້ເກີນເວລາຊາວ ສາມໂມງສາມສິບນາທີ. l5 ]y pa o ,u 7;k,s;a ' ;q 'dkogr'Iy [sa v[ dh k;0B omP[gmq j klkdq o ກໍຫວັງວ່າທຸກຄົນ ຈະເປີດໃຈຮັບ ຟັງແນວເພງທີ່ຫລາກຫລາຍ ເພາະ ວ່າເພງທຸກແນວ ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມ ໝາຍທີ່ດີທີ່ຢາກສື່ໄປຫາຜູ້ຟັງ. ສະ ນັ້ນ, ຕົນເອງ ແລະ ໝູ່ເພື່ອນ ທຸກຄົນ ກໍຫວັງວ່າ ວົງການເພງຫິບຫັອບ ຂອງລາວຈະກ້າວຂຶ້ນໄປອີກລະດັບ ໜຶ່ງ ເພື່ອທຽບເທົ່າພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ. ທ້າວ ສຸລິຍັນ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນ ໄວໆນີ້ຈະມີຜົນງານເພງ ອາວຸດລັບ ນໍາສະເໜີ ອອກມາໄວໆນີ້.ນອກນີ້, ຍັງມີເພງໃໝ່ທີ່ເຮັດກັບ Snake F & UKNOWHATIMEAN ທີ່ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ຈາກເພງ ອາວຸດ ລັບ ຫວັງວ່າແຟນເພງທຸກທ່ານຈະ ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເໝືອນ ດັ່ງເພງທີ່ຜ່ານມາ. ສຸດທ້າຍນີ້, ຢາກຝາກຂອບໃຈ ຄົນທີ່ຕິດຕາມ ແລະ ຟັງຜົນງານເພັງ ເພາະນັ້ນຄືກຳລັງໃຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ ຢາກສ້າງຜົນງານຕໍ່ໄປ ແລະ ຢາກ ໃຫ້ກຳລັງໃຈຄົນທີ່ກຳລັງເຮັດເພງ ຫລື ກຳລັງຈະລົງມືເຮັດໃຫ້ເລີ່ມລົງ ມືເຮັດເລີຍ ເພາະຄວາມຝັນມັນຈະ ເລີ່ມຈາກການລົງມືເຮັດກ້າວທໍາ ອິດສະເໝີ ແລະ ຂໍຝາກຜົນງານເພງ ໃໝ່ທີ່ຈະປ່ອຍອອກມາໄວໆນີ້. *ສປປລາວແມ່ນຫນຶ່ງໃນບັນດາ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ມີປະຊາກອນພຽງ 7 ລ້ານກວ່າຄົນ ແຕ່ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນແຫລ່ງຊັບພະ ຍາກອນທໍາມະຊາດຍັງຫລົງເຫລືອ ຢູ່ຫລວງຫລາຍບວກກັບການຍົກ ລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຄຸນນ ະພາບສູງໂດຍສະເພາະເສັ້ນທາງ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າ, ເສັ້ນທາງຫລວງອື່ນໆເຊື່ອມໂຍງ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນແລະສາກົນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະບົບເສດຖະກິດອາດ ໄດ້ປຽບ ແລະ ຟື້ນຕົວໄວຂຶ້ນ. ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ພວມຟື້ນຕົວຢ່າງຊ້າໆພາຍຫລັງໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກພະຍາດໂຄວິດ 19, ຄາດຄະເນວ່າການເຕີບໂຕລວມ ຂອງທະນາຄານໂລກສະບັບຫລ້າ ສຸດໃນວັນທີ 30 ພະຈິກນີ້. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ມີ​ຫົວ​ຂໍ້​ວ່າ: ນະ​ ໂຍບາຍ​ການ​ເງິນ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ໝັ້ນ ຄົງ, ​ໂຄງການ​ທີ່​ເສດຖະກິດ​ລາວ​ ຈະເ​ຕີບ​ໂຕ​ໃນ​ລະດັບ 4,1% ​ໃນ​ປີ 2024, ​ແຕ່​ຈະຍັງມີສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ ຍັງຄົ​ ງຢູ່​ ​ເຊັ່ນ: ​ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້​ທີ່​ຖີບຕົວ​ ສູງ, ໜີ້ສິ​ ນພ​ າຍນ​ ອກສູ​ ງ​ແລະ​ການ ຂາດ​ເຂີນ​ແຮງງ​ ານ. ການ​ປັບປຸງ​ເສດຖະກິດ​ສ່ວນ​ ໃຫຍ່​ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມາ ຈາກການເ​ຄື່ອນໄ​ ຫວດ້​ ານການທ່ອງ ທ່ຽວ, ການ​ຂົນ​ສົ່ງ ​ແລະ ການບໍລິ ການຂົນສົ່​ ງທີ່​ ເ​ຂັ້ມແ​ ຂງ ແ​ ລະ ການ​ ລົງທຶນ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ທີ່ຫລາຍ​ ຂຶ້ນ, ​ແຕ່​ອັດຕາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຍັງຕ່​ ຳ​ ກວ່າ​ທີ່​ຄາດ​ໄວ້​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ ວ່າ, ອັດຕາ​ເງິນ​ເຟີ້​ ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ ການ​ບໍລິ​ໂພ​ກ ​ແລະ ຕົ້ນ​ທຶນ​ທາງ​ ທຸລະ​ກິດ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງຄົວ​ເຮືອນ​ຫລຸດ​ລົງ​ໃນ​ດ້ານ ອາຫານ, ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ສຸຂະ ພາບ. ໄພ​ເງິນ​ເຟີ້​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເງິນ​ ຝາກປ​ ະຢັດໝົ​ ດໄ​ ປ, ເ​ຮັດໃ​ ຫ້ຫ​ ລາຍ​ ຄອບຄົວ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ລໍາບາກ. ລັດຖະບານ​ສປປ ລາວ ໄດ້ປ​ ະຕິ ບັດ​ຫລາຍ​ມາດຕະການ ​ໃນການ​ ປັບປຸງ​ການ​ເງິນ ​ໂດຍ​ການ​ຄວບ​ ຄຸມ​ລາຍ​ຈ່າຍ ​ແລະ ການ​ເພີ່ມ​ລາຍ​ ຮັບ​ຂັ້ນຕໍ່າ ໃນ​ເຄິ່ງ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ປີ 2023. ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະ ກິດຂອງລາວ ຄາດວ່າ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 4.2% ໃນໄລຍະກາງ ຈາກການໃຫ້ ບໍລິການ ແລະ ການສົ່ງອອກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອຈາກການຂະຫຍາຍ ຕົວຂອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສາ ກົນ, ຄຽງຄູ່ກັບການປັບປຸງການບໍ ລິການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການຂົນສົ່ງ ຂອງລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເງິນກີບ ຂອງສປປລາວຈະຍັງມີທ່າອ່ຽງຄົງ ຢູ່ໃນສະພາບຄວາມກົດດັນເນື່ອງ ຈາກປະລິມານການນໍາເຂົ້າທີ່ສູງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງ ປະເທດທີ່ສູງ ເພື່ອນໍາມາຊໍາລະໜີ້. ຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ໃນປີນີ້ ຈະບັນລຸ 3,7%, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2,7% ໃນປີ 2022, ຊຶ່ງອ້າງອີງຕາມການລາຍງານ ພາບປະກອບ

RkJQdWJsaXNoZXIy MTc3MTYxMQ==