ເລື່ອງກວນປະສາດ ສັງຄົມໃດກໍ່ມີ

05/10/2022 09:35
Email Print 382
ຂປລ ທຸກສັງຄົມ, ບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ລ້ວນມີ, ບໍ່ແນວໃດກໍ່ແນວໜຶ່ງ ບໍ່ເວັ້ນປະເທດຈະເລີນ ຫລື ຫລ້າຫລັງທາງເຕັກໂນໂລຊີ ຫລື ຮັ່ງມີ-ທຸກຍາກ ດ້ອຍພັດທະນາ.

          ທຸກສັງຄົມ, ບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ລ້ວນມີ, ບໍ່ແນວໃດກໍ່ແນວໜຶ່ງ ບໍ່ເວັ້ນປະເທດຈະເລີນ ຫລື ຫລ້າຫລັງທາງເຕັກໂນໂລຊີ ຫລື ຮັ່ງມີ-ທຸກຍາກ ດ້ອຍພັດທະນາ. ບັນດາ ປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ເພິ່ນວ່າດີ, ເປັນແຖວໜ້າ ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການທະຫານ ກໍ່ມີເຕັມພວກ ອັນຕະພານກວນເມືອງ ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບຕ່າງໆນາໆ. ໃນຍຸກຫູ ທິບຕາທິບ ໄດ້ເຫັນຂ່າວກັນທົ່ວ,​ ການເຮັດຮົ້ວກັນຄົນ ມັນສຸດແສນສັບສົນ ເປັນຜົນຍາກ ເພາະຄົນ ມີປັນຍາ ໄຫວພິບ ປະຕິພານ, ການຈະເຮັດ ໃຫ້ທຸກຄົນເປັນ ຄົນດີ ໝົດນັ້ນຈະເປັນໄປໄດ້? ສັງຄົມໃດເຮັດໄດ້?  ພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ ຄົນດີມີຫລາຍ, ຄົນບໍ່ດີ ໃຈຊົ່ວຮ້າຍນັ້ນ ໜ້ອຍເທົ່າໃດກໍ່ຍິ່ງດີ.

         ມີຄໍາເຫັນມາແລກປ່ຽນ ຈາກທີ່ເກັບກໍາມາ, ຄົນຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ມັກຮັບ ແລະ ສົນໃຈ (ເປັນພິເສດ?) ຂ່າວກວນເສັ້ນປະສາດ ການຄາດຕະກໍາ, ການປຸ້ນຈີ້, ຊີງ ຊັບ, ຂີ້ລັກງັດແງະ ແລະ ອື່ນໆ. ໂດຍຈິດຕະສາດ ຂອງມະນຸດ ຈໍານວນບໍ່ໜ້ອຍ ມັກຮັບຂ່າວປະເພດ ທີ່ກ່າວມາ ດ້ວຍເຫດຜົນເພາະວ່າ ມັນບໍ່ມີຄໍາຕອບໃຫ້ ແຈ້ງແຕ່ ຫົວທີ, ຕ້ອງຕິດຕາມ ການດໍາເນີນຄະດີ, ການສືບສວນສອບສວນເປັນຂັ້ນໆ. ສ່ວນເຫດການອັນດີງາມຕົວຢ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫລວດຈະລາຈອນ ຊ່ວຍຜູ້ເຖົ້າ ຫລື ຄົນ ພິການ ຂ້າມທາງ ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ໃນສະພາບການ ຈະລາຈອນສັບສົນ ຫລື ຄົນກະທໍາຄວາມດີ ໃນສະຖານທີ່ສາທາລະນະ ຫລື ອື່ນໆ ຂ່າວຊຸມນີ້ຊໍ່້າພັດບໍ່ຄ່ອຍມີການ ແຊ (ໃນສື່ອອນລາຍ) ແລະ ເວົ້າຕໍ່ປາກພໍເທົ່າໃດ ບໍ່ວ່າໃນສັງຄົມໃດ, ກົງກັນຂ້າມ ຂ່າວກວນເສັ້ນ ປະສາດຄືດັ່ງຍົກມາ ພັດຖືກແຊ ແລະ ແບ່ງປັນກັນໄວແທ້ໆ. ມັນເປັນ ເລື່ອງຄວນຄົ້ນຄິດ ເພື່ອໃຫ້ຄົນຢາກເຮັດດີ, ເຮັດດີບໍ່ມີຄົນເຫັນ-ຍ້ອງ, ບາດເຮັດແນວບໍ່ຖືກບໍ່ຕ້ອງ ພັດເອົາມາຂະຫຍາຍໄວ. ຫາງສຽງສັງຄົມ ກໍ່ມາກັນຈົ່ມວ່າ ຕ່າງໆນາ ເຖິງຄວາມບໍ່ສະຫງົບທາງຈິດໃຈ...

   ບັນຫາກວນໃຈ ກວນເສັ້ນປະສາດ ຈາກສະພາບປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ຖືກນໍາມາເຜີຍແຜ່ ຜ່ານສື່ອອນລາຍ ຈະດ້ວຍຈຸດປະສົງໃດກໍ່ຕາມ, ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ມີສະຕິ ລະ ມັດລະວັງການຮັບ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ໃນສັງຄົມນັ້ນເລື່ອງດີໆ ມີຫລວງຫລາຍ, ບັນຫາຊົ່ວຮ້າຍ ເປັນດັ່ງປາຍເຂັມມຸດ. ຈະໂຍນໃຫ້ຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ ຜູ້ດຽວແກ້ໄຂບັນຫາ ບໍ່ ແມ່ນ, ທຸກຄົນລ້ວນມີສ່ວນຮ່ວມ, ຢ່າງໜ້ອຍກໍ່ເປັນຫູເປັນຕາ, ເປັນແບບຢ່າງນໍາໜ້າ ຂອງການກະທໍາຄວາມດີ ບອກສອນ ລູກເຕົ້າຫລານເຫລນ ໃຫ້ເປັນຄົນດີຂອງ ສັງຄົມ. ການພັດທະນາ ກໍ່ຄວນຄຽງຄູ່ ກັບຕະຫລອດ ທັງເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ.  ຈະລໍຖ້າໃຫ້ຈະເລີນທາງວັດຖຸ ຈຶ່ງຈະພັດທະນາ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ຈິດ ໃຈຄົນ ກໍ່ບໍ່ສົມຄູ່ ເພາະເຫດດີ ແລະ ບໍ່ດີເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ທົ່ວໂລກທຸກມື້ນີ້ ແມ່ນມີສ່ວນສໍາຄັນ ຈາກຄວາມເສື່ອມຊາມ ເສື່ອມໂຊມ ທາງຈິດໃຈມະນຸດ ທີ່ເຫັນແກ່ວັດຖຸ ເງິນຄໍາ ດ້ານດຽວ.

          ສະພາບຫຍໍ້ທໍ້ຢູ່ບ່ອນໃດກໍ່ມີ (ທົ່ວໂລກ), ການບໍລິໂພກ ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການເຜີຍແຜ່, ການມີຄໍາເຫັນ ຄວນເຫັນແກ່ບັນຫາ ລວມອັນເປັນປະໂຫຍດກວ່າ. ເຫັນຂ່າວປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ກໍ່ຖິ້ມຮ້າຍໃສ່ ແຕ່ລັດຫລວງ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງການປ້ອງກັນ ສະກັດກັ້ນແມ່ນໄດ້ ມີຄວາມພະຍາຍາມ ເຮັດສຸດຂີດ, ແຕ່ກໍ່ຄືດັ່ງວ່າ ການເຮັດຮົ້ວປ້ອງກັນຄົນ ຈະກັນໄດ້ຮ້ອຍເປີເຊັນໄດ້? ພວກເຮົາ ຄວນຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ສະກັດກັ້ນ ຈຶ່ງຈະບັນເທົາ ແລະ ຈໍາກັດໄດ້, ມັນແມ່ນພັນທະໜ້າ ທີ່ໃນຖາ ນະພົນລະເມືອງ. ຖືເອົາການປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນແຕ່ຫົວທີ ເປັນສໍາຄັນ, ເຄື່ອງຂອງຊັບສິນສໍາຄັນ ຖ້າມີກໍ່ມ້ຽນມັດ ບໍ່ລໍ້ຕາລໍ້ໃຈພວກຈິດໃຈເສື່ອມຊາມ...  

* ຄ້ອງໃໝ່

KPL

ຂ່າວອື່ນໆ

  • ຮ່ວມວຽກ ປກຊ-ປກສບົດ-ສາລະຄະດີ

   ຮ່ວມວຽກ ປກຊ-ປກສ

   12/6/2022 4:21:23 PM

   ວັນສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 47 ປີ ຫາກໍ່ຜ່ານມາ, ບັນຍາກາດແຫ່ງການ ສະເຫລີມສະຫລອງຍັງອຸ່ນໆ, ເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອໃນ ແລະ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ອັນເລິກເຊິ່ງ ທັງຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ຜ່ານບັ້ນນັ້ນ ເຫັນ ຕົວຈິງ ແລະ ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມາຈາກຫລາຍເຂດແຂວງ, ວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໃນໄລຍະສ້າງຂະບວນການ ຕ້ອນຮັບວັນສໍາຄັນນີ້ ແມ່ນເຮັດໄດ້ດີ, ລວມທັງຂັ້ນຮາກຖານບ້ານ ແມ່ນເປັນຂະບວນແຂງແຮງ.

  • ພູມໃຈທີ່ມີພັກນຳພາ ປະເທດຊາດນັບມື້ກ້າວສູ່ຄວາມສີວິໄລບົດ-ສາລະຄະດີ

   ພູມໃຈທີ່ມີພັກນຳພາ ປະເທດຊາດນັບມື້ກ້າວສູ່ຄວາມສີວິໄລ

   12/2/2022 11:13:19 AM

   ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຊາດ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 47 ປີ (2/12/1975-2/12/2022) ຜູ້ຂຽນໄດ້ມີໂອກາດສຳພາດ ຜູ້ຍິງຄົນໜຶ່ງ ທີ່ມີຮູບຮ່າງໜ້າຕາ ເບິ່ງຄືບໍ່ແມ່ນຄົນລາວ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວ ມີສາຍເລືອດລາວແທ້ໆ ໄຫລ ວຽນໃນຮ່າງກາຍ ພູມໃຈທີ່ເປັນຄົນລາວ ມີຖິ່ນກໍາເນີດຢູ່ຜືນ ແຜ່ນດິນ ລາວ, ສາຍແຮ່ກໍໄດ້ຝັງຢູ່ ຜືນແຜ່ນດິນແຫ່ງນີ້

  • 47 ປີ ຂະແໜງສຶກສາ-ກິລາ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບົດ-ສາລະຄະດີ

   47 ປີ ຂະແໜງສຶກສາ-ກິລາ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

   12/2/2022 11:05:54 AM

   ພາຍໃຕ້ການນຳພາອັນສະຫລອງໃສ່ຂອງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນກ້າວໆໃນທຸກດ້າ

  • ພາກພູມໃຈທີ່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງບົດ-ສາລະຄະດີ

   ພາກພູມໃຈທີ່ປະເທດຊາດໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ

   12/2/2022 10:58:38 AM

   ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຊາດທີ 2 ທັນວາ ຄົບຮອບ 47 ປີນີ້, ມວນຊົນທຸກຊັ້ນຄົນ ລ້ວນແຕ່ສະແດງຄວາມ ພາກພູມ \ໃຈ ທີ່ມີພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວນຳພາ, ບໍ່ວ່າໄລຍະຕໍ່ສູ້ກູ້ຊາດ ແລະ ໄລຍະສ້າງສາ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້,

  • ເຮັດດ້ວຍໃຈມັກ ອາຊີບໃດກໍປະສົບຜົນສຳເລັດບົດ-ສາລະຄະດີ

   ເຮັດດ້ວຍໃຈມັກ ອາຊີບໃດກໍປະສົບຜົນສຳເລັດ

   11/29/2022 1:33:00 PM

   ການປະກອບອາຊີບໃດກໍຕາມ ນອກຈາກມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນຈຳນວນໜຶ່ງແລ້ວ ສິ່ງສຳຄັນແມ່ນຕ້ອງມີ ໃຈມັກຮັກໃນອາຊີບ ແລະ ຮັກໃນການບໍລິການ ກໍສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ້

ads
ads

Top