ວີດີໂອ
ວີດີໂອ
ເຜີຍແຜ່ມະຕິກອງປະຊູມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 8 ຂອງສູນກາງພັກ

Lao